Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Pripojené zariadenia zabezpečujúce vyššiu procesnú spoľahlivosť, automatizáciu procesu a zber údajov

Nastavovanie, kalibrácia a konfigurácia nástrojov si vo výrobných podnikoch vyžadujú množstvo zdrojov. Prostredníctvom Inteligentnej továrenskej montáže môžete všetky inteligentné zariadenia a nástroje zvyšujúce procesnú spoľahlivosť a/alebo produktivitu vašej výrobnej haly pripojiť k jednému riešeniu – Pripojte zariadenie, ktoré najlepšie zodpovedá vašim potrebám.

 

Výhody:

  Najvyššia možná procesná spoľahlivosť

  Správna parametrizácia nástrojov podľa poradia a miesta skrutkovania

  Široká škála zapojenia štandardizovaných zariadení s technológiou plug-and-play (pripoj a hraj)

  Automatizácia zberu údajov a montážnych krokov

  Možnosť zapojenia akéhokoľvek inteligentného zariadenia

  Rýchlejšie nastavovanie pracovných staníc

V zásade možno ovládať všetky zariadenia. Radi vám pošleme zoznam nástrojov, pre ktoré už existuje rozhranie.

 

Vyžiadať si zoznam

Nástroje na skrutkovanie a nitovanie

Automaticky ovládajte nástroje a správne ich parametrizujte.

Werkzeuge richtig parametrisieren
Viac informácií

Systém Pick by Light

Pripojené zariadenia sprevádzajú zamestnancov na montážnych pracoviskách procesom montáže.

Mitarbeitende durch Montageprozess führen
Viac informácií

Skener/Snímače/Kamery

Automaticky spracúvajte a premieňajte vstupy z nástrojov a zariadení.

Automatisch Inputs von Werkzeugen verarbeiten
Viac informácií

Meracie prístroje

Integrované meracie a ovládacie zariadenia zaznamenávajú a uchovávajú získané informácie.

Automatisch messen und kontrollieren
Viac informácií

Koboty/Roboty

Čiastkové pracovné kroky môžu vykonávať kolaboratívne roboty (koboty), a uľahčiť tým prácu zamestnancom.

Zusammenarbeit mit automatisierten Cobots
Viac informácií

Integrovať vlastné alebo iné nástroje?

Prostredníctvom nášho systému vieme integrovať množstvo nástrojov a zariadení. Radi odpovieme na vaše prípadné otázky.

contact
Kontaktujte nás