Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt
Expert Test Services

Expert Test Services - Technické skúšobné laboratórium na spojovacie prvky

Služba Expert Test Services zaisťuje zabezpečenie kvality podľa potrieb zákazníka

Spoľahlivé a nezávislé zabezpečovanie kvality v súlade s normami je základom pre udržanie vysokej úrovne kvality výrobkov. V našich technických skúšobných laboratóriách vám poskytujeme podporu pri testovaní kvality vašich výrobkov a prototypov, analýze poškodení a cielenom znižovaní rizík.

Naše certifikované meracie a skúšobné zariadenia, skúšobné postupy a široká odbornosť laboratórií vám pomôžu splniť technické a zákonné požiadavky na komponenty a výrobky. Máme najmodernejšie skúšobné laboratóriá, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy a vždy sú špičkou v oblasti technológie.

Odborné protokoly o skúškach pripravené našimi expertmi vám poslúžia ako nezávislé potvrdenie kvality výrobku, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia.

 

Akreditácia, certifikácia, kvalifikácia – naše výhody

Bossard je vaším všestranným odborným partnerom v oblasti skúšania. Naše testovacie zariadenia vylaďujeme tak, aby presne spĺňali vaše potreby a v úzkej spolupráci s vami vyvíjame pokročilé testovacie metódy.

Objavte výhody laboratórií na skúšanie materiálov spoločnosti Bossard na vlastné oči:

 

ribon_icon

Akreditované skúšobné laboratóriá

Po celom svete máme vybrané skúšobné laboratóriá akreditované podľa ISO/IEC 17025 rôznymi vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi.

people2

Dlhoročná odbornosť

Naši kvalifikovaní zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti a rozsiahle odborné poznatky v oblasti všetkých relevantných skúšobných postupov.

paper_icon

Odborné protokoly o skúškach

Naši špecialisti na skúšanie pripravujú nezávislé, konečné protokoly o skúškach, ktoré vám pomôžu v procese rozhodovania.

bubl_icon

Najmodernejšie skúšobné zariadenia

Od vibračných skúšok po spektrálnu analýzu, od skúšok tvrdosti po korózne skúšky – naše technické vybavenie spĺňa najvyššie štandardy.

timer_icon

Rýchla implementácia

Rýchlo a flexibilne vykonávame komplexné a časovo náročné skúšky – získate tak jasnú výhodu pred konkurentmi vo vývoji výrobkov.

champion_icon

Najvyššie štandardy kvality

Vďaka našim akreditovaným skúšobným postupom vám poskytujeme podporu pri výrobe konkurencieschopných výrobkov najvyššej kvality.

 

 

Naše služby siahajú od skúšok materiálov až po analýzu poškodenia


Naše moderné skúšobné laboratóriá obsahujú všetko potrebné a sú špeciálne určené na testovanie mechanických spojovacích prvkov vrátane ich mechanických a fyzikálnych vlastností.

 

Prostredníctvom širokej škály skúšok ľahko zvládneme otestovať sortiment viacúčelových výrobkov našich zákazníkov. Keďže neustále rozširujeme skúšobné metódy s cieľom zahŕňať štandardizované postupy, vždy postupujeme v súlade s najnovším vývojom a ponúkame vám najmodernejšie technológie.

Tu nájdete prehľad najbežnejších skúšobných postupov a ďalšie informácie:

Máte záujem o skúšku, ktorá nie je bežná? Neváhajte sa na nás obrátiť – neodmietneme žiadnu výzvu. Spoločnosť Bossard zabezpečí, aby vaše výrobky spĺňali najvyššie požiadavky na kvalitu.

Nemáte čas prečítať si o našich službách? Služba Expert Test Services vysvetlená za 52 sekúnd.

súvisiace odkazy

Expert Test Services

KVT Test Services

Contact Icon Kontaktujte nás

Tešíme sa na Vaše otázky.

Objavte ďalšie moduly, ktoré krok za krokom prispievajú k zlepšeniu vašej produktivity

Expert Walk
Preskúmaním vami používaných spojovacích prvkov a náradia určíme, ako postupovať štíhlejšie a inteligentnejšie.

Expert Education
Na našich seminároch a kurzoch e-learningu sa dozviete viac o podstatách a tajomstvách spájania

Expert Teardown
Nájdite pre vás najlepšie riešenie spojenia a potenciál úspor nákladov

Expert Design
Navrhnite svoj najlepší produkt pomocou širokej škály technických informácií a nástrojov

Expert Assortment Analysis
Znížte TCO určením príležitostí na racionalizáciu spojovacích prvkov