Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt
Oslovenie
Meno
Priezvisko
Spoločnosť
E-Mail adresa
Vybrať možnosť
Telefón
správa

Informácie o ochrane údajov:

Vaše údaje používame výlučne na spracovanie a vybavenie vašej požiadavky. Vaše údaje neposkytneme žiadnym tretím stranám. Voči používaniu údajov môžete namietať kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu na adrese KVT-Fastening GmbH, Im Südpark 185, 4030 Pichling/Linz, alebo e-mailom na adrese info-AT@kvt-fastening.com s platnosťou do budúcnosti. Ďalšie informácie o uchovávaní vašich údajov a vašich právach nájdete aj v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Odoslaním vašej požiadavky vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich údajov na účely jej spracovania.

Adresa

KVT-Fastening spol. s.r.o.
Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava

Tel.: +421911102510

E-Mail: info-SK@kvt-fastening.com