Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt
pageTeaser_systeme_automatisierung

Systémy a koncepcia automatizácie

Spoločnosť KVT ako dodávateľ systémov uplatňuje prístup vyjadrený slovom solutioneering. Súčasťou tejto filozofie je rozsiahly sortiment špičkových inštalačných zariadení v oblasti spojovacej techniky. K dispozícii je široká paleta nitovacích pištolí s mechanickým, hydraulicko-pneumatickým a elektrickým pohonom.
InstTech_Pemserter

Inštalačné náradie – lisovacie prvky

Strojný program PEMSERTER® garantuje optimálnu montáž všetkých lisovacích prvkov PEM nezávisle od daných požiadaviek na spracovanie

LiteWWeightTM Core

MultiMaterial-Welding™

Technológia multi-materiálového zvárania (MultiMaterial-Welding™) je inovatívna upevňovacia technika, ktorá využíva ultrazvukovú energiu na vytvorenie tvarového spoja schopného prenášať sily v poréznych materiáloch, plechových konštrukciách, sendvičových materiáloch a v dieloch vyrábaných tlakovým liatím a lisovaním. To je dosiahnuté použitím termoplastických prvkov, napríklad vo forme čapov alebo dutiniek, na spojovanie jednotlivých komponent.

> chcem si prečítať viac
InstTech_Blind-rivet-tech_

Inštalačné náradie – trhacie nity

Trhacie nity je možné spracovávať ručne i automaticky. Počet konštrukčných dielov je pritom dôležitým indikátorom pre voľbu správnej metódy montáže.

InstTech_Blind-rivet-nuts_

Inštalačné náradie – nitovacie matice

V rámci svojho širokého portfólia ručných prístrojov a plnoautomatických systémov ponúka spoločnosť KVT Fastening pre každú aplikáciu vhodný montážny systém pre bezpečnú inštaláciu nitovacích matíc.

InstTech_Wire-thread-inserts_ (1)

Inštalačné náradie – závitové vložky pre plasty

Presné skrucovacie nástroje od KVT Fastening sa postarajú o bezpečné usadenie všetkých závitových vložiek typu Tappex, Filtec, Lockfil, Kato, Keensert a Fasteks.

InstTech_Thread_inserts_ (1)

Inštalačné náradie – závitové vložky pre plasty

Presné skrucovacie nástroje od KVT Fastening sa postarajú o bezpečné usadenie všetkých závitových vložiek typu Tappex, Filtec, Lockfil, Kato, Keensert a Fasteks.

InstTech_Speed-fasteners_

Inštalačné náradie – magazínové nity

Montážne nástroje pre magazínové nity presvedčia rýchlosťou nasadenia dosahujúcou až jeden nit za sekundu a vysokou uťahovacou silou.

InstTech_Structural-blind-fasteners_

Inštalačné náradie – pevnostné trhacie nity

V oblasti záťažových prvkov sa o optimálne spojenie materiálu a upevňovacích prvkov postarajú prístroje a stroje dimenzované na najvyšší výkon.

InstTech_Sealing-Technology_

Inštalačné náradie – tesniaca technika

Pre montáž expandérov KOENIG je k dispozícii celý rada montážnych nástrojov s príslušným vybavením.

Contact Icon Kontaktujte nás

Tešíme sa na Vaše otázky.