Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Digitálne údaje o výrobe a kvalite

Skúšanie produktov len na konci montáže je nákladné, pretože na odstránenie nedostatkov môže byť potrebné vykonať úplnú demontáž. Pomocou zaznamenávania výrobných údajov môžete vykonávať technické skúšky počas montáže, porovnávať pokrok s cieľmi výroby a zabezpečiť záznam kompletného životného cyklu produktu.

Nepretržitá digitalizácia výroby vám umožní zvyšovať kapacitu výroby a zároveň zvyšovať kvalitu a znižovať náklady.
 

 

Neustále zlepšovanie procesu

Cieľom každej výroby je maximalizovať efektivitu.

Na to, aby ste to dosiahli, musíte mať k dispozícii validovaný základ výrobných údajov na vyhodnotenie. Pomocou Inteligentnej továrenskej montáže môžete vyhodnocovať a vizualizovať všetky údaje. Nezáleží na tom, či potrebujete prehľad o jednotlivých pracovných staniciach alebo o celej výrobe.

Údaje o všetkých možných sekvenciách, procesných bodoch a tiež ukazovatele kvality, sú uložené v databáze Inteligentnej továrenskej montáže a možno ich rýchlo a jednoducho vyhľadať.

 

Informačný panel – vylepšenia procesu:

Number of completed products

Počet dokončených produktov, zoradené podľa stavu OK, NOK: dopyt za čas

 

Cycle time per station

Trvanie cyklu v každej stanici: Vyhodnotenie trvania od začiatku pracovného pokynu po dokončenie pracovného pokynu; vyhodnotenie každej stanice; zobrazenie trvania cyklu v sekundách pre každú stanicu

 

Finished products compared to target value

Porovnanie hotových produktov s cieľovou hodnotou: Dopyt za čas; vľavo sa zobrazujú časy výkonnosti; vpravo sa zobrazujú odchýlky od priemernej hodnoty

 

Lead time per product

Čas prípravy na každý produkt: priemerná hodnota posledných X produktov, čas od začiatku po dokončenie produktu

 

 

 

Sledovateľnosť údajov o kvalite

Všetky výrobné údaje sú uložené v databáze a možno ich kedykoľvek zobraziť v súvislosti s ktoroukoľvek objednávkou, produktom, atď.

Uložené údaje zodpovedajú špecifikáciám uvedeným v pracovných pokynoch. Ak sú ovládané, napr. skrutkovače, ukladajú sa údaje o skrutkovaní, akými sú uhol otáčania, uťahovací moment alebo čas skrutkovania. Okrem toho možno pomocou krivky skrutkovania špecifikovať a vizualizovať cieľové hodnoty skrutkovania.

Informačný panel ELAM – Vyhodnotenie všetkých údajov montážneho procesu (video v nemčine)