Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Politika ochrany osobných údajov

 

My, spoločnosť KVT-Fastening GmbH, Im Südpark 185, 4030 Pichling/Linz, Austria, sme vlastníkmi webovej lokality dostupnej na adrese kvt-fastening.at a prepojeného online obchodu na adrese shop.kvt-fastening.at. Sme preto zodpovední za to, že vaše osobné údaje, ktoré poskytnete pri návšteve našej lokality, budeme zaznamenávať, spracúvať a používať v rámci významu zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú jednotlivé informácie týkajúce sa vašich osobných alebo materiálnych záležitostí, ako sú meno, e-mailová adresa, poštová adresa a rôzne iné informácie vzťahujúce sa na vašu osobu a totožnosť.

Vaše osobné údaje využívame iba v rámci obmedzení povolených súčasnou legislatívou na ochranu údajov. Ďalej v texte uvádzame, ktoré z osobných údajov sa zaznamenávajú a uchovávajú. Informujeme vás aj o tom, ako sa vaše údaje používajú a aké sú vaše práva, pokiaľ ide o používanie vašich údajov.

I. Zaznamenávanie a uchovávanie osobných údajov a typ a účel ich použitia

 

1. Pri návšteve našej webovej lokality

Keď navštívite našu webovú lokalitu, naše servery dočasne ukladajú informácie o každej návšteve do protokolového súboru. Bez akéhokoľvek zásahu z vašej strany sa môžu zaznamenávať a ukladať nasledujúce údaje, a to po dobu maximálne 30 dní, po uplynutí ktorej sa automaticky odstránia:

 • IP adresa počítača, z ktorého ste webovú lokalitu navštívili,
 • dátum návštevy,
 • ·názov a URL adresa vyvolaných súborov,
 • webová lokalita, z ktorej ste sa na lokalitu dostali (URL adresa odkazujúceho servera),
 • ·operačný systém použitého počítača a použitý prehliadač,
 • poskytovateľ prístupu.

Tieto údaje sa zaznamenávajú a spracúvajú, aby ste našu webovú lokalitu mohli používať (pripojiť sa k nej), ďalej na zabezpečenie dlhodobej bezpečnosti a stability nášho systému a kvôli technickej správe sieťovej infraštruktúry. Uvedené údaje nám neumožňujú vyvodzovať akékoľvek závery o vás ako osobe.

Pri návšteve našej webovej lokality navyše využívame súbory cookie, webovú analýzu a marketingové služby. Podrobnejšie vysvetlenia týchto funkcií nájdete v článkoch III, IV a VI.

2. Pri registrácii v našom elektronickom obchode

Ak si chcete objednať produkty z elektronického obchodu na našej webovej lokalite, musíte sa najskôr zaregistrovať. Pri registrácii v našom elektronickom obchode zaznamenávame tieto údaje:

 • ·názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo,
 • adresu a krajinu,
 • priezvisko a meno,
 • e-mailovú adresu,
 • čísla telefónu a faxu.

Toto sú základné registračné údaje. Ak chcete, môžete uviesť aj svoj odbor a osobnú správu.

Uvedené údaje sa zhromažďujú:

 • kvôli identifikácii nášho zmluvného partnera,
 • ako základ na vytvorenie, riadenie a zmenu zmluvných vzťahov s vami, ktoré súvisia s vašimi objednávkami a používaním elektronického obchodu,
 • ·na kontrolu vierohodnosti zadaných údajov a schválenie registrácie,
 • ·na potvrdenie registrácie a nastavenie prístupu do vášho zákazníckeho účtu v elektronickom obchode,
 • kvôli tomu, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade otázok týkajúcich sa vašich objednávok.

3. Pri registrácii v našom centre sťahovania súborov

Na našej webovej lokalite nájdete široký výber dokumentov s odbornými informáciami o upevňovacích technológiách. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť. Aj na ich stiahnutie sa však musíte najskôr zaregistrovať. Počas registrácie v centre sťahovania sa zaznamenávajú tieto údaje:

 • ·oslovenie, meno, priezvisko,
 • ·názov spoločnosti,
 • e-mailová adresa,
 • heslo.

Tieto údaje sa zaznamenávajú preto, aby sa čím skôr predišlo zneužitiu a aby sme vám mohli e-mailom posielať ďalšie informácie a náš informačný bulletin, ak ste oň výslovne požiadali (pozri odsek 4). Okrem toho môžeme tieto údaje využívať na to, aby sme vás kontaktovali osobne.

4. Pri registrácii na odber informačného bulletinu

Za predpokladu, že ste s tým výslovne súhlasili, vašu e-mailovú adresu používame, aby sme vám mohli pravidelne odosielať náš bulletin a zároveň vás občas informovať o našich špeciálnych ponukách a kampaniach. Na doručenie bulletinu nám stačí vaša e-mailová adresa a názov vašej spoločnosti. Názov spoločnosti využívame, aby sme vás mohli identifikovať ako firemného zákazníka. Ak si to želáte, môžete uviesť aj formu oslovenia a meno, aby sme vás v každom bulletine mohli osloviť priamo.

Na konci každého bulletinu nájdete prepojenie, cez ktorého môžete odber bulletinu kedykoľvek zrušiť. Odber bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť aj odoslaním e-mailu na adresu newsletter-abmelden@kvt-fastenig.com.

5. Objednanie katalógu

Na našej webovej lokalite si môžete vybrať aktuálne produktové katalógy a stiahnuť si ich vo formáte PDF. Prípadne si katalógy môžete objednať poštou. Na odoslanie katalógu poštou potrebujeme tieto údaje:

 • ·názov spoločnosti,
 • adresu,
 • priezvisko a meno.

Ak s nami chcete o objednávke katalógu komunikovať osobne, môžete uviesť ďalšie informácie (e-mailovú adresu, telefón, fax, četový kontakt). Ak nám dáte súhlas k takejto forme komunikácie, náš bulletin a ďalšie informácie budeme odosielať na vašu e-mailovú adresu.

6. Použitie kontaktného formulára

Všeobecné otázky nám môžete posielať prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete na našej webovej lokalite. Budete musieť zadať platnú e-mailovú adresu, svoje priezvisko, meno a názov spoločnosti. Ak si to želáte, môžete uviesť aj ďalšie údaje.

Tieto údaje sa zaznamenávajú preto, aby sme zistili, kto nám otázku posiela a aký je najvhodnejší spôsob zodpovedania vašej otázky osobne, ako ste o to požiadali, či už poštou, telefonicky, alebo e-mailom.

II. Poskytovanie údajov

 

V rozsahu, ktorý povoľuje zákon a ktorý je potrebný na to, aby sme s vami mohli udržiavať zmluvný vzťah, budeme vaše osobné údaje odosielať tretím stranám. Konkrétne sa to týka poskytovania údajov prepravným spoločnostiam, aby vám mohli doručiť objednaný tovar. Tretie strany môžu dané údaje používať iba na účel, na ktorý im boli poskytnuté.

Okrem toho budeme vaše osobné údaje poskytovať, iba ak ste s tým výslovne súhlasili, ak to vyplýva z právnych záväzkov alebo ak je to nutné na presadenie práv, konkrétne na presadenie práv týkajúcich sa právneho vzťahu s vami.

Údaje sa tretím stranám neposkytujú na žiadny iný účel.

III. Súbory cookie

 

Na našej webovej lokalite využívame súbory cookie. Ide o malé súbory, ktoré prehliadač vytvára automaticky a ktoré sa uložia vo vašom koncovom zariadení (v prenosnom počítači, tablete, smartfóne a pod.), keď navštívte našu webovú lokalitu. Súbory cookie koncovému zariadeniu nijako neškodia, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér.

V súbore cookie je uložená informácia, ktorá súvisí s príslušným koncovým zariadením, pomocou ktorého ste navštívili našu lokalitu. To však neznamená, že z vašich osobných údajov dokážeme vyvodiť nejaké konkrétne závery.

Jedným z dôvodov používania súborov cookie je zlepšiť používateľské prostredie našej webovej lokality pre návštevníkov. Používame preto súbory „cookie relácií“, z ktorých sa dozvieme, že ste jednotlivé stránky našej webovej lokality už navštívili, že ste sa už prihlásili do svojho zákazníckeho účtu, prípadne ich využívame na kontrolu vašej objednávky v nákupnom košíku. V niektorých prípadoch sa pri vašej návšteve môžu zaznamenávať údaje a nastavenia, ako je napríklad jazyk. Súbory „cookie relácií“ sa odstránia automaticky, keď z webovej stránky odídete.

Ďalšími dôvodmi, prečo používame cookie, sú štatistické sledovanie používania našej webovej lokality, vyhodnocovanie optimalizácie našich služieb pre používateľov (pozri článok IV) a poskytovanie potenciálne zaujímavých informácií (pozri článok VI). Pri vašej opakovanej návšteve našej webovej lokality nám súbory cookie umožňujú rozpoznať, že ste na lokalite už boli. Súbory cookie sa po uplynutí určitého nastaveného času automaticky odstránia.

To, že používame súbory cookie, neznamená, že zhromažďujeme vaše nové osobné údaje. Väčšina prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Prehliadač však môžete nastaviť tak, že sa v počítači nebudú ukladať žiadne súbory cookie, prípadne že sa pred uložením nového súboru cookie zobrazí upozornenie.

Deaktivácia súborov cookie však môže viesť k tomu, že nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej lokality.

IV. Webová analýza

 

Na optimalizáciu dizajnu našej webovej lokality a na jej neustále zlepšovanie využívame rôzne služby webovej analýzy. V tejto súvislosti sa vytvárajú používateľské profily zastúpené pseudonymom a využívajú sa súbory cookie (pozri článok III).

1. Google Analytics

Používame aj službu Google Analytics. Ide o službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. Informácie vytvorené súborom cookie, ktoré súvisia s vaším používaním našej webovej lokality (vrátane IP adresy), sa odosielajú na server spoločnosti Google Inc. umiestnený v USA, kde sa ukladajú. IP adresy sa anonymizujú, aby vás podľa nich nemohli identifikovať (tzv. maskovanie IP adresy). Uvedené informácie sa používajú na vyhodnocovanie používania našej webovej lokality, na kontrolu hlásení o aktivitách, ktoré na nej prebiehajú, a na poskytovanie ďalších služieb pre našu spoločnosť, ktoré súvisia s používaním webových lokalít a internetu. Vaše údaje sa v žiadnom prípade nebudú spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré zhromažďuje spoločnosť Google.

Spoločnosť Google odosiela informácie tretím stranám iba v prípade, keď to nariaďuje zákon, alebo v rozsahu, v ktorom tretie strany príslušné údaje spracúvajú na základe konkrétneho nariadenia.

Inštalácii týchto súborov cookie môžete zabrániť tak, že urobíte príslušné nastavenia v softvéri prehliadača. V takom prípade vás však upozorňujeme, že je možné, dokonca pravdepodobné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej lokality.

Navyše môžete zabrániť tomu, aby sa zaznamenávali údaje, ktoré vytvoril súbor cookie, a tie, ktoré súvisia s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), a aby spoločnosť Google tieto údaje spracovávala. Stačí, keď si stiahnete a nainštalujete príslušný doplnok prehliadača.

Kliknutím na toto prepojenie môžete zabrániť aj zaznamenávaniu vašich údajov v službe Google Analytics. Ide o alternatívu k doplnku prehliadača, konkrétne pre prehliadače v mobilných koncových zariadeniach. Nastaví sa tzv. blokovací súbor cookie (z angl. opt-out cookie), ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri ďalších návštevách tejto webovej lokality. Tento blokovací súbor cookie funguje iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú lokalitu a je uložený vo vašom koncovom zariadení. Ak z tohto prehliadača odstránite všetky súbory cookie, blokovací súbor cookie budete musieť znova nastaviť.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti so službou Google Analytics nájdete napríklad na stránke pomocníka Google Analytics-Hilfe.

2. WiredMinds

Táto webová lokalita využíva produkty a služby spoločnosti WiredMinds (www.wiredminds.de) na marketingové účely a optimalizáciu. Tie zaznamenávajú, spracúvajú a ukladajú údaje, ktoré sa používajú na vytváranie používateľských profilov pod pseudonymami. Vždy, keď je to možné a opodstatnené, príslušné používateľské profily sa úplne anonymizujú. Môžu sa využívať súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory ukladané v internetovom prehliadači návštevníka, ktoré slúžia na rozpoznanie internetového prehliadača. Zaznamenávané údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, sa spoločnosti WiredMinds buď odošlú, alebo si ich táto spoločnosť zaznamená sama. Spoločnosť WiredMinds je oprávnená používať informácie zanechané pri návštevách webových lokalít na vytváranie anonymizovaných používateľských profilov. Takto získané údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka príslušnej webovej lokality bez jeho výslovného súhlasu a nebudú sa spájať s osobnými údajmi, ktoré sa vzťahujú na nositeľa pseudonymu. IP adresy sa anonymizujú okamžite po ich zaznamenaní, a to odstránením posledného číselného bloku. Súhlas na zaznamenávanie, spracovanie a ukladanie údajov sa môže odvolať kedykoľvek s okamžitou platnosťou do budúcnosti.

Vyradenie zo sledovania webovej lokality

V. Vyhľadávanie na lokalite

 

Na našej webovej lokalite je funkcia vyhľadávania, ktorá umožňuje vyhľadávať na lokalite konkrétny obsah. Vyhľadávané informácie môžeme štatisticky vyhodnocovať, čo nám umožňuje lokalitu optimalizovať. V tejto súvislosti sa môžu vytvárať vyhľadávacie pseudoprofily. Osobné údaje touto cestou nezískavame. Ak s uvedeným nesúhlasíte, vyhľadávaciu funkciu už, prosím, nepoužívajte.

VI. Zacielenie

 

Na našej webovej lokalite sa pomocou súborov cookie zaznamenávajú a vyhodnocujú informácie o optimalizácii reklám. Využívame na to technológie zacielenia od spoločnosti Google Inc. (napríklad Doubleclick alebo Google Remarketing). Tie nám umožňujú zacieliť na vás s reklamami, ktoré súvisia s vašimi osobnými záujmami. Použité súbory cookie napríklad zaznamenávajú údaje o produktoch, o ktoré ste v minulosti prejavili záujem. Na základe týchto informácií vám môžeme ukázať ponuky na webových lokalitách tretích strán, ktoré sa vzhľadom na vaše predchádzajúce používateľské správanie zdajú byť zhodné s vašimi špecifickými záujmami. Zaznamenávanie a vyhodnocovanie vášho používateľského správania sa dejú výlučne s použitím pseudoúdajov, a preto neumožňujú zistiť vašu totožnosť. Uvedené informácie sa predovšetkým nebudú porovnávať s osobnými údajmi, ktoré s vami súvisia.

Súbor cookie sa po 30 dňoch automaticky odstráni. Ak nechcete dostávať žiadne reklamy súvisiace s vašimi záujmami, môžete ich zablokovať vykonaním príslušných nastavení súborov cookie v prehliadači.

Nastavenia na zobrazovanie reklám súvisiacich so záujmami možno vykonať aj pomocou nástroja Google Anzeigeneinstellungsmanager.

Ďalšie informácie a nariadenia na ochranu údajov, ktoré sa týkajú reklám a spoločnosti Google, nájdete na stránke Google Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen (vyhlásenie o ochrane osobných údajov a podmienky používania).

VII. Doplnky sociálnych sietí

 

1. Facebook

Naša webová lokalita využíva doplnky sociálnej siete Facebook, ktoré ponúka spoločnosť Facebook Inc. Tieto doplnky sú označené logom Facebook. Súhrnné informácie o Facebooku.

Keď vyvoláte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto doplnok, prehliadač vytvorí priame pripojenie na servery Facebooku. Facebook odošle obsah doplnku priamo do vášho prehliadača a príslušný obsah sa integruje na stránke.

Prostredníctvom tohto pripojenia potom Facebook dostáva informácie o tom, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej prezentácie. A to aj vtedy, keď na Facebooku nemáte vytvorený profil alebo k Facebooku momentálne nie ste pripojení. Tieto informácie (vrátane IP adresy) odošle prehliadač priamo na server Facebooku v USA, kde sa uložia.

Ak ste pripojení k Facebooku, ten môže informácie o vašej návšteve našej webovej lokality priamo priradiť do vášho profilu na Facebooku. Ak doplnky využívate na interakciu, napríklad kliknutím na tlačidlo „Lajknúť“, podobne aj táto informácia sa prenesie priamo na server Facebooku a uloží sa tam. Potom sa zverejní aj vo vašom profile na Facebooku a zobrazí vašim priateľom.

Ak chcete získať informácie o účele a rozsahu zaznamenávania údajov, o ich ďalšom spracovaní a použití na Facebooku a informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov, prečítajte si o politike ochrany údajov na Facebooku na stránke http://www.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby Facebook priraďoval všetky informácie týkajúce sa vašich návštev našej webovej lokality do vášho facebookového profilu, pred navštívením našej webovej lokality sa musíte z Facebooku odhlásiť. Doplnky pre prehliadač môžete využívať aj na úplne zablokovanie načítania doplnkov Facebooku, ako je napríklad „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

2. Google+

Naša webová lokalita využíva doplnky sociálnej siete Google Plus, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. Tieto doplnky rozpoznáte podľa symbolu „g+“ na červenom pozadí.

Keď vyvoláte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto doplnok, prehliadač vytvorí priame pripojenie na servery Googlu. Google odošle obsah doplnku priamo do vášho prehliadača a príslušný obsah sa integruje na stránke. Prostredníctvom tohto pripojenia potom Google dostáva informácie o tom, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej prezentácie. A to aj vtedy, keď nemáte vytvorený profil v službe Google Plus alebo k tejto službe momentálne nie ste pripojení. Tieto informácie (vrátane IP adresy) odošle prehliadač priamo na servery Googlu v USA, kde sa uložia. Ak ste pripojení k službe Google Plus, Google môže okamžite priradiť informácie o vašej návšteve našej webovej lokality do vášho profilu v službe Google Plus.

Ak doplnky využívate na interakciu, napríklad kliknutím na tlačidlo „+1“, podobne aj táto informácia sa prenesie priamo na server Googlu a uloží sa tam. Potom sa zverejní aj vo vašom profile v službe Google Plus a zobrazí vašim kontaktom.

Ak chcete získať informácie o účele a rozsahu zaznamenávania údajov, o ich ďalšom spracovaní a použití v službe Google a informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov, prečítajte si o politike ochrany údajov v službe Google na stránke http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Ak nechcete, aby služba Google priraďovala všetky informácie týkajúce sa vašich návštev našej webovej lokality do vášho profilu v službe Google Plus, pred navštívením našej webovej lokality sa musíte zo služby Google Plus odhlásiť. Doplnky pre prehliadač môžete využívať aj na úplne zablokovanie načítania doplnkov Googlu, ako je napríklad blokovač skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).

3. Twitter

Na našej webovej lokalite sú integrované aj doplnky siete Twitter Inc., siete na komunikáciu prostredníctvom krátkych správ. Tieto doplnky Twitteru (tlačidlá Twitter) rozpoznáte podľa loga Twitter (modrý vtáčik).

Keď vyvoláte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto doplnok, prehliadač vytvorí priame pripojenie na server Twitteru. Twitter tak dostane informácie, že vy so svojou IP adresou ste navštívili našu webovú lokalitu. Ak kliknete na tlačidlo Twitter, keď ste pripojení k svojmu účtu na Twitteri, obsah našich stránok môžete prepojiť so svojím profilom na Twitteri. Twitter tak môže informácie o vašej návšteve našej webovej lokality priradiť k vášmu používateľskému účtu. Ako poskytovateľ týchto stránok týmto prehlasujeme, že nemáme informácie o obsahu prenášaných údajov ani o tom, na aké účely ich Twitter využíva. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://twitter.com/privacy.

Ak si neželáte, aby Twitter mohol pracovať s informáciami o vašich návštevách našej webovej lokality, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Twitteri.

4. Xing

Využívame aj doplnky sociálnej siete Xing. Spoznáte ich podľa loga Xing.

Keď vyvoláte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto doplnok, prehliadač v krátkom čase vytvorí priame pripojenie na servery služby Xing AG, aby aktivoval funkcie doplnku. Tu sa neukladajú žiadne osobné údaje ani sa nevykonáva žiadne hodnotenie používateľského správania. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. LinkedIn

Na našej lokalite máme integrované aj doplnky pre sociálnu sieť LinkedIn. Príslušné tlačidlo rozpoznáte podľa symbolu „in“.

Keď vyvoláte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje takéto tlačidlo, prehliadač vytvorí priame pripojenie na servery siete LinkedIn. Po stlačení tlačidla LinkedIn sieť LinkedIn ihneď odošle obsah zaznamenaný tlačidlom do vášho prehliadača, ktorý obsah integruje na webovej lokalite. Rozsah dát, ktoré LinkedIn zaznamená pomocou tohto tlačidla, preto nedokážeme nijako ovplyvniť. Ak na toto tlačidlo nekliknete, podľa informácií zo siete LinkedIn sa žiadne osobné údaje nezaznamenajú. Takéto údaje vrátane IP adresy sa zaznamenávajú a spracúvajú iba vtedy, keď sú prihlásení členovia.

Ak chcete získať informácie o účele a rozsahu zaznamenávania údajov, o ich ďalšom spracovaní a použití v sieti LinkedIn a informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov, prečítajte si o politike ochrany údajov v sieti LinkedIn na stránke https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Ak ste členom siete LinkedIn a neželáte si, aby táto sieť o vás zhromažďovala údaje prostredníctvom našej internetovej prezentácie a prepájala ich s vašimi členskými údajmi, skôr ako navštívite našu webovú lokalitu, musíte sa odhlásiť zo siete LinkedIn.

VIII. Poskytovanie informácií a oprava, blokovanie a odstraňovanie dát

 

Máte právo na informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, právo na opravu nesprávnych údajov a tiež právo na zablokovanie alebo odstránenie nesprávnych údajov.

Ak chcete získať informácie o svojich osobných údajoch alebo chcete, aby sa zmenili, prípadne zablokovali alebo odstránili nesprávne údaje, alebo máte akúkoľvek otázku o používaní vašich osobných údajov, odošlite e-mail na adresu info-AT@kvt-fastening.com.

Údaje uložené vo svojom zákazníckom účte môžete kedykoľvek skontrolovať a pozmeniť, prípadne celý svoj zákaznícky účet odstrániť. Stačí, keď sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásite na našej webovej lokalite. Uvedené úkony vykonáte použitím príslušných možností vo svojom zákazníckom účte. Radi by sme vás upozornili, že v prípade odstránenia vašich zákazníckych údajov nebudete môcť využívať všetky, prípadne žiadne, výhody našich ponúk.

IX. Zabezpečenie údajov

 

Aby sme vaše údaje uložené na našej lokalite chránili pred neoprávnenou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou a neoprávneným prístupom tretích strán, využívame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Tie neustále inovujeme v súlade s rozvíjajúcimi sa technológiami.

Keď sa u nás zaregistrujete ako zákazník, do svojho zákazníckeho účtu sa dostanete iba po zadaní svojho hesla. S platobnými informáciami by ste mali vždy narábať ako s prísne dôvernými údajmi a po skončení komunikácie s nami vždy zavrieť okno prehliadača. Hlavne v prípade, keď príslušný počítač používajú aj iní ľudia.

X. Platnosť a zmeny tejto politiky ochrany osobných údajov

 

Táto politika ochrany osobných údajov nadobudla platnosť v novembri 2015 a momentálne je stále platná.

Z dôvodu neustáleho vývoja našej webovej lokality, prípadne z dôvodu zmien legislatívy alebo oficiálnych predpisov, môže byť nutné toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pozmeniť. Príslušnú aktuálnu politiku o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek stiahnuť zo stránky https://www.kvt-fastening.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/ a vytlačiť.