Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Automatické meranie a riadenie

Na dosiahnutie čo najvyššej produktivity je dôležité, aby jednotlivé podkroky boli automatizované a merania sa spracúvali automaticky. Inteligentná továrenská montáž ponúka rôzne možnosti automatického riadenia meracích prístrojov a ovládačov.

 

Výhody automatického merania a riadenia:

  • Žiadne prekážky v produktivite
  • Chybovosť znížená na minimum
  • Všetky údaje sa ukladajú do databázy

Možnosti merania alebo kontroly:

 

 

Vážiace systémy

Meranie hmotnosti môže byť potrebné v rôznych výrobných krokoch. Či už je to váženie obsahu balíka na konci výrobnej linky, aby sa zaručilo, že sa na nič nezabudlo, alebo kontrola počtu skrutiek, ktoré sa majú použiť. Radi vám pomôžeme s navrhnutím takýchto systémov.

Kontaktovať tím inteligentnej továrenskej montáže

 

Elektrische Prüfungen

Elektrické skúšky

Elektrické komponenty sú na konci výroby podrobené funkčným skúškam. V niektorých prípadoch je potrebné zmerať, či cez káble prechádza prúd. Pomocou testovacieho programu môže byť tento proces automatizovaný a riadený riadiacim systémom. Radi vám poradíme s konfiguráciou skúšok v tejto oblasti.

Kontaktovať tím inteligentnej továrenskej montáže

 

Identifikations-Systeme

Identifikačné systémy

Pri niektorých výrobkoch môže byť potrebné identifikovať zamestnancov, ktorí ho vyrobili. Napr., ak zaškoľovací kurz vyžaduje porovnanie (zváranie, skrutkovanie atď.) alebo sa niektoré kontroly musia vykonať s uplatnením zásady štyroch očí. Pomocou identifikačného systému sa tieto parametre kontrolujú a ukladajú.

Kontaktovať tím inteligentnej továrenskej montáže

 

Kontakt

Už máte testovacie systémy?

Ak už používate testovacie vybavenie, radi vám pomôžeme posúdiť, či môžeme spárovať existujúce vybavenie so systémom. Kontaktujte nás pre nezáväzné posúdenie možností.

Kontaktovať tím inteligentnej továrenskej montáže

Severin Hiltbrunner, Projektový manažér inteligentnej továrenskej montáže,
Bossard Group, Zug

Namerané alebo vygenerované hodnoty sa musia priradiť ku konečným výrobkom, aby bola informačná zložka o výrobku úplná.