Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt
ATE-Main-Banner

Assembly Technology Expert

Pri vývoji nášho nového výrobku prináša náš tím Assembly Technology Expert Services tie najinteligentnejšie riešenia pre výzvy v oblasti spojovacej techniky.

Vďaka nášmu postupu, ktorý sa zakladá na troch krokoch, môžete značne znížiť váš výrobný čas a náklady.

  • Konštrukcia – pozornosť zameraná na spojenia pre konštrukciu perfektných výrobkov
  • Optimalizácia – zdokonalenie vášho montážneho procesu
  • Vzdelávanie – staňte sa expertom v oblasti vedy spojovacej techniky
     

Expert Walk

Zdokonaľte váš výrobok takým spôsobom, že preveríte váš výrobný proces. Vaše montážne pracoviská a výrobné linky podrobte kontrole, analyzujte vaše spojovacie prvky a napokon optimalizujte vaše montážne procesy a nástroje, ktoré používate vo výrobe.

Je nevyhnutné, aby ste používali správny druh spojovacieho prvku pre váš výrobok. Špecialisti z Bossard Expert Walk sa presne zamerajú na vašu výrobu. Zužitkujeme naše dlhoročné skúsenosti s procesmi gemba walk, walk-the-line atď, a zameriame svoju pozornosť explicitne na spojovaciu techniku a vaše montážne procesy.

> čítať viac

Expert Education

Osvojte si interné znalosti a zručnosti na školeniach zameraných na zákazníka k témam, ako sú technické zásady, aplikácie, spojovacie prvky a montážna technika.

Ako technik ste nesmierne dôležitý pre konštrukciu bezpečného a spoľahlivého výrobku. Rozšírte svoje know-how o hlbšie znalosti v oblasti spojovacej techniky, aby ste ešte dnes mohli iniciovať zlepšenie vašich výrobkov. Profitujte pritom z rôznych učebných formátov zameraných na zákazníka.

> čítať viac

Expert Teardown

Najlepšie riešenie pre spojenie zohráva kľúčovú úlohu pre váš úspech a náklady počas životného cyklu výrobku. Preto by ste z hľadiska nákladov a bezpečnosti nemali robiť žiadne kompromisy. Experti rozložia váš výrobok na jednotlivé súčiastky a spojovacie prvky. Za účelom analýzyzložitosti styčných plôch vykonajú naši technickí pracovníci presný rozbor vášho výrobku, aby najskôr pochopili funkčnosť a potom určili možný potenciál na úsporu nákladov a navrhli možné zlepšenia v oblasti kvality a spoľahlivosti.

> čítať viac

Expert Design

Od začiatku zamerajte svoju pozornosť pri konštrukcii vášho výrobku na spojovacie prvky. Odborné vedomosti spoločnosti Bossard v oblasti montážnych procesov, spojovacej techniky a technických prostriedkov môžu byť rozhodujúcim faktorom pre úspech vášho výrobku.

Vďaka Expert Design môžete teraz neustále zvyšovať kvalitu vášho konečného výrobku – s odporúčaniami ohľadne materiálov a optimalizovaných podmienok pre montáž alebo prostredníctvom vyhotovenia prototypov. Na základe 3D vývoja prototypov a dát CAD-Big-Data.

> čítať viac

Expert Test Services

V mnohých oblastiach spojovacej techniky zohráva splnenie najvyšších štandardov kvality dôležitú úlohu. Bossard spĺňa túto požiadavku a má po celom svete rozmiestnených 14 vysokomoderných akreditovaných skúšobných laboratórií.

Zabezpečte splnenie štandardov kvality vykonaním dôkladnej skúšky vášho prototypu a vašich výrobkov. Profitujte z technických laboratórií a vysokomoderných meracích a skúšobných zariadení s certifikátom ISO/IEC 17025. Znížte vaše riziká zabezpečením kvality v rámci laboratórnych služieb vysokej kvality.

 
> čítať viac

Expert Assortment Analysis

Menej rôznych spojovacích prvkov v jednom výrobku predstavujú nižšie náklady. Výsledkom racionalizácie spojovacích prvkov a kusovníkov je preto vysoký potenciál na úsporu nákladov.

Len 15 % celkových nákladov na jedno spojenie spočíva v samotnom spojovacom prvku. Zvyšných 85 % vyplýva z obstarávania, logistiky, prípravy montáže a iných činností. Z tohto dôvodu je racionalizácia C-dielov tak dôležitá pre celkové prevádzkové náklady na vašich výrobkoch.

> čítať viac

Contact Icon Kontaktujte nás

Tešíme sa na Vaše otázky.