Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Skúška tvrdosti – Stanovenie vlastností materiálu

Skúšanie tvrdosti je jedným z najdôležitejších postupov na zabezpečenie kvality materiálov používaných v širokej škále odvetví a vo výskume a vývoji. Spoločnosť Bossard ako skúsený partner vám poskytne podporu v podobe odborných znalostí v oblasti skúšania tvrdosti a svojich najmodernejších skúšobných laboratórií.

Čo je skúška tvrdosti?

Skúšanie tvrdosti je bežným postupom používaným na určovanie vlastností materiálov. Tvrdosť opisuje odolnosť materiálu voči prieniku objektov. Týmto spôsobom je možné preskúšať, či ide o tvrdý alebo krehký materiál, alebo taký, ktorý je odolný proti opotrebovaniu a pevný. Pracovník vykonávajúci skúšku môže pomocou nej určiť, či je skúšaný materiál vhodný na konkrétny účel.

Skúšanie tvrdosti sa používa v rôznych oblastiach a odvetviach na zabezpečenie požadovanej kvality. Hlavné priemyselné odvetvia, ktoré používajú skúšky tvrdosti, zahŕňajú automobilový priemysel, stavebníctvo, letecký a kozmický priemysel, strojársky priemysel, výrobu a spracovanie kovov a odvetvia automatizácie.

 

Výhody skúšky tvrdosti

  • Relatívne jednoduchý a rýchly skúšobný postup
  • Skúška sa vykonáva priamo na komponente
  • Nepatrné zmeny skúšaného materiálu umožňujú jeho ďalšie použitie


Priebeh skúšky tvrdosti

Princíp skúšania tvrdosti je relatívne jednoduchý: vtlačovacie teliesko, t. j. predmet so špecifickou hmotnosťou, sa určitou silou zatlačí do povrchu materiálu určeného na skúšanie. Týmto postupom vznikne priehlbina, ktorej rozmery môže pracovník vykonávajúci skúšku zmerať. Na základe tohto merania možno následne vypočítať tvrdosť. Čím je priehlbina menšia, tým je skúšaný materiál tvrdší. Pracovník vykonávajúci skúšku má na výber rôzne skúšobné metódy.Skúška tvrdosti podľa Rockwella

Skúška tvrdosti podľa Rockwella sa vykonáva pomocou diamantového kužeľa (vrcholový uhol 120°) na preskúšanie tvrdosti kalenej ocele. Pracovník vykonávajúci skúšku najskôr aplikuje predbežnú silu alebo predbežnú záťaž na prienik povrchom materiálu určeného na skúšanie. Po uplynutí doby pôsobenia sily je možné zmerať základnú hĺbku, ktorá slúži ako referenčná úroveň a vstupuje do hry neskôr pri výpočte tvrdosti. Následne sa skúšobná sila zvýši s cieľom dosiahnuť konečnú hĺbku prieniku. Po uplynutí doby pôsobenia sily sa skúšobná sila opäť zníži a odmeria sa konečná hĺbka prieniku. Pracovník vykonávajúci skúšku následne vypočíta hodnotu tvrdosti podľa Rockwella na základe rozdielu medzi základnou hĺbkou a konečnou hĺbkou prieniku. Konečný výsledok hodnoty tvrdosti v spojení so skúšobným postupom predstavuje tvrdosť podľa Rockwella (napr. 58HRC).


Bossard – váš expert na postupy skúšania tvrdosti

Spoločnosť Bossard ponúka skúšky tvrdosti podľa Vickersa (akreditované) a skúšky tvrdosti podľa Rockwella (neakreditované). Naše portfólio zahŕňa nasledujúce služby (okrem iných):

  • Skúšky tvrdosti v našom akreditovanom skúšobnom laboratóriu (niektoré naše skúšobné laboratóriá po celom svete sú akreditované príslušnými národnými akreditačnými orgánmi)
  • Získanie dôležitých informácií o vlastnostiach materiálu


Obráťte sa na našich expertov a zistite viac o službách Expert Test. Radi vám pomôžeme.


Kontaktujte nás

 

Súvisiace témy

Pozrite si naše biele knihy a prečítajte si, čo naši experti napísali o týchto témach:

  • Korózia
  • Trenie
  • Meranie tvrdosti
  • vodíkové krehnutie,
  • Únava materiálu

Stiahnite si biele knihy

 

Objavte ďalšie moduly, ktoré krok za krokom prispievajú k zlepšeniu vašej produktivity

Expert Walk
Preskúmajte spojovacie prvky a náradie, ktoré používate; pomôžeme vám zoštíhliť postupy a urobíme ich inteligentnejšie

Expert Education
Na našich seminároch a kurzoch elektronického vzdelávania sa dozviete informácie a tajomstvá o spojovacích prvkoch

Expert Teardown
Objavte najlepšie upevňovacie riešenie a potenciál na šetrenie nákladov šité na mieru

Expert Design
Navrhnite si ten najlepší výrobok s použitím širokej škály technických informácií a nástrojov

Expert Assortment Analysis
Znížte celkové náklady spojené s vlastníctvom tým, že identifikujete možnosti racionalizácie spojovacích prvkov