Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

HAEGER® LISOVACIE STROJE

Lisovací systém Haeger® je založený na kompletne hydraulickej mechanike a umožňuje modulárne prestrojenie v súlade s požiadavkami a úlohou, ktorú má vykonať.

Technológia SingleTouch umožňuje presné a procesne bezpečné pripájanie lisovaných upevňovacích prvkov PEM®.

Prednosti:

 • Výkon
 • Spoľahlivosť
 • Flexibilita
 • Bezpečnosť
 • Modulárna výstroj
 • Kompletne zmontované a pripravené na prevádzku

FLEXIBILNÉ LISOVACIE STROJE HAEGER

Model 618 MSPe

 • Maximálna tlaková sila 53 kN.
 • Systém s pevnou zarážkou (voliteľný).
 • Automatický systém privádzania prítlačných prvkov (voliteľný).
 • Riadenie TPS a regál na nástroje.
 • Vratidlo TIS (voliteľné).

Model 824 MSPe

 • Maximálna tlaková sila 72 kN.
 • Systém s pevnou zarážkou (sériové vybavenie).
 • Automatický systém privádzania
  prítlačných prvkov (voliteľný).
 • Riadenie TPS a regál na nástroje.
 • Vratidlo TIS (voliteľné).

Model 824 WindowTouch 4e

 • Maximálna tlaková sila 72 kN.
  (voliteľna rozšíriteľná na 90 kN).
 •  Výmena nástroja za 3 sekundy namiesto
  3 minút potrebných pri menších modeloch.
 • Nový držiak T pre maximálnu presnosť
  vyrovnania.
 • Automatický systém privádzania pre prítlačný prvok
  (sériové vybavenie).
 • Integrované uloženie nástrojov.
 • Vratidlo TIS (sériové vybavenie).

Model 824 OneTouch 4e LITE

Všetky výhody modelu 824 WindowTouch 4e
doplneného o dodatočné vybavenie:

 • Druhý automatický privádzací systém
  a výmena nástroja.
 • Počas 10 sekúnd je možné
  prestrojiť na ľubovoľné
  nástrojové zariadenie.

Model 824 OneTouch 4e

Všetky výhody modelu 824 WindowTouch 4e
doplneného o dodatočné vybavenie:

 • Automatické 4 stanice
  spodný menič nástroja
 • Automatické 4 stanice
  horný menič nástroja
 • Štvornásobný automatický privádzací systém
  pre prítlačné prvky