Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Ako zvládať zložitosť v mnohovýrobkových výrobných systémoch

Zákazníci majú čoraz vyššie požiadavky. Ľudia a spoločnosti už nehľadajú hotové výrobky. Žiadajú variácie výrobkov, ktoré najlepšie zodpovedajú ich potrebám a požiadavkám. Nehovoriac o tom, že dodávka musí byť rýchla alebo „just-in-time“, vo vysokej kvalite a za dobrú cenu. Aby výrobné spoločnosti dokázali spĺňať tieto požiadavky a byť konkurencieschopné, musia vedieť zvládať mnohovýrobkové výrobné systémy (high-mix, low-volume (HMLV)). 

Aké sú hlavné problémy vo výrobných prostrediach HMLV? Výrobné úkony s vysokou variáciou výrobkov v kombinácii s nízkym objemom a malými šaržami vytvárajú komplexný manuálny montážny proces a prípravu na prácu. Časté prechody medzi rôznymi výrobkami a variantmi vyžadujú schopnosť rýchlo a účinne striedať nastavenia. 

 

Nižšie je vysvetlené, ako sa s prihliadnutím na niekoľko aspektov dajú dosiahnuť kratší čas výmeny, vyššia flexibilita a vyššia spoľahlivosť procesu:

1) Hladké striedanie medzi výrobnými nastaveniami
2) Zníženie nákladov na zmenu pre pracovníkov
3) Používanie transparentných údajov na vylepšenie procesu

 

1) Hladké striedanie medzi výrobnými nastaveniami

Inteligentné továrne a montážne procesy vyžadujú správne navrhnuté fyzické nastavenia.


Začlenenie pripojených nástrojov umožňuje ukladanie informácií o nastaveniach, kalibrácii a konfigurácii do softvéru, ich automatickú aktualizáciu a prenos, aby boli každá skrutka a nit utiahnuté v súlade so špecifikáciami. Keďže sú nastavenia a požiadavky nástrojov automatizované a monitorované, pracovníci si nemusia pamätať požadovaný uťahovací moment, parametre atď. pre každý krok procesu. Aplikácie pick-by-light, otočné montážne veže a ďalšie inteligentné zariadenia sa dajú začleniť, aby sa znížil čas, ktorý pracovníci strávia hľadaním montážnych dielov, čo je najčastejšia príčina spomalenia v manuálnych montážnych procesoch.

Počas montáže sa vstupy z inteligentných nástrojov ako snímačov, skenerov a kamier dajú využiť na vylepšenie pracovných pokynov a zmenu nastavenia nástrojov na ďalší krok procesu. Podobne sa dajú nastaviť prepínače na prechod medzi rôznymi výrobkami a variantmi. Vďaka začleneniu inteligentných zariadení a riadeniu pracovných pokynov je fyzický prechod z jednej výrobnej objednávky na ďalšiu taký hladký ako prechod z jedného kroku na druhý v rámci montážneho procesu.

Digitalizácia pracoviska vám umožní zmeniť dispozičný plán jednotlivých pracovných staníc iba niekoľkými kliknutiami, napr. z jednej pracovnej stanice na malú výrobnú linku, čo vám dáva flexibilitu pri zmene a riadení výstupu vašich výrobkov.2) Zníženie nákladov na zmenu pre pracovníkov počas montáže

Vďaka spojeniu inteligentných zariadení a digitalizovaných pracovných pokynov sa znižuje zložitosť pre pracovníkov pri výmenách a dajú sa uplatňovať osvedčené postupy podľa zásad Poka-Yoke. To nielen zvyšuje účinnosť pracovníka znížením času, ale aj zaručuje, že sa dodržiavajú normy kvality a znižuje chybovosť a potreba prepracovania.


Vo väčšine prostredí HMLV nie sú pracovníci dostatočne dlho alebo dostatočne často v kontakte s výrobkom, aby sa z nich stali odborníci. Preto sa montážne kroky, ktoré sa nedajú fyzicky automatizovať, musia oznamovať prostredníctvom pracovných pokynov.

Manuálne pracovné pokyny síce podporujú pracovníkov v správnom vykonaní práce, stále však spôsobujú neistotu a časové straty pri výmenách: mám poruke príslušný dokument a jeho správnu verziu? ktoré diely sú už namontované? aký je ďalší krok? Výsledkom je neistota a tlak, aby sa všetko vykonalo správne a rýchlo, čo môže negatívne ovplyvniť pohodu pracovníka, a tým aj kvalitu práce.

Digitálne pracovné pokyny znižujú kognitívne náklady pri zmene a umožňujú pracovníkom plne sa sústrediť na pracovný tok. Pracovníci sa krok po kroku prevedú montážnym procesom. Pracovník potvrdí každý vykonaný úkon, aby mohol prejsť na ďalší. V prípade potreby môžu pracovníci počas montáže pridávať k pracovným pokynom komentáre zamerané na vylepšenie pracovných krokov alebo pracovného toku. Pokyny sprevádzajú obrázky alebo grafy, vďaka čomu sú ľahko pochopiteľné aj pre nových zamestnancov. Takto sa dajú správne vykonávať aj zložité montážne úkony.

 

3) Používanie transparentných údajov na vylepšenie procesu

Assembly process data

Digitalizácia výroby nielen zvyšuje flexibilitu tým, že zefektívňuje výmeny z fyzického aj ľudského hľadiska, ale aj pomáha posilniť možnosti do budúcnosti.

Výrobné údaje z digitálnych pracovných pokynov a všetkých pripojených nástrojov a zariadení, od DC skrutkovačov a kobotov až po meracie systémy a testovacie zariadenia, sa ukladajú pri každom kroku, čím vzniká vysoká transparentnosť pri všetkých úkonoch. Tieto údaje sa dajú použiť na monitorovanie a zaisťovanie kvality, a zároveň na umožnenie neustálych vylepšovacích iniciatív vedúcich k ešte flexibilnejším a účinnejším montážnym procesom.

 

 

Prípad použitia

Problém

Vysoká variácia výrobkov v kombinácii s nízkym objemom a nízkymi šaržami spôsobujú vysokú zložitosť a prípravu na prácu.
 

Riešenie

Pri používaní štandardizovaného pracoviska s riadenými pracovnými pokynmi a pripojenými inteligentnými zariadeniami a nástrojmi sa dosiahne

  • Zvýšenie flexibility a produktivity
  • Rýchle výmeny
  • Skrátenie času na nastavovanie
  • Každý pracovník vie vyrábať všetky výrobky
  • Účinnejšie využitie výrobného priestoru
  • Riadený procesný tok
  • Sledovateľnosť
     

 

Investujte do flexibility inteligentnej továrenskej montáže

Dôraz inteligentnej továrenskej montáže na flexibilitu sa začína pri samotnom systéme. Dá sa pripojiť široká škála inteligentných montážnych zariadení a nástrojov, buď cez jednu pracovnú stanicu alebo celú výrobnú halu, vďaka čomu je jednoduché navrhnúť na mieru upravené riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky. Rozhranie začleneného riadenia pracovných pokynov a dashboardy s výrobnými údajmi sa dajú prispôsobiť v rámci systému alebo začleniť do existujúceho softvéru.

So svojimi pripojenými montážnymi zariadeniami a nástrojmi, digitalizovanými pracovnými pokynmi a protokolmi a ľahko prístupnými výrobnými údajmi umožňuje inteligentná továrenská montáž hladké fyzické výmeny a podporuje pracovníkov pri bezproblémovom prechode cez a medzi výrobnými objednávkami. Tým že znižuje zložitosť, zvyšuje inteligentná továrenská montáž flexibilitu, transparentnosť a kvalitu – bez ohľadu na to, v akom stupni digitalizácie sa práve nachádzate.
 

 

Kontaktujte nás a spolu zhodnotíme vašu situáciu

Capitalize on Smart Factory Assembly’s Flexibility

By reducing complexity, Smart Factory Assembly increases flexibility, transparency, and quality – no matter where you are on your digitalization journey.

 

Get in touch with us to verify your situation