Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Digitalizácia výrobných dokumentov

Rovnováha medzi inováciou a štandardizáciou vo výrobe 4.0

Rušenie. Inovácia. Transformačný rast. Tieto termíny, ktoré sa donedávna objavovali iba v startupoch a technologických firmách, sa dnes stávajú súčasťou širšieho obchodného slovníka. Dnes sa spoločnosti v každom priemyselnom odvetví horlivo pozerajú do budúcnosti a ani výrobný priemysel nie je výnimkou. Úspech vo výrobnom priemysle však do veľkej miery závisí od konzistencie, uniformity a štandardizácie. Ako majú vedúci výrobní pracovníci zvládať napätie medzi inováciou a štandardizáciou, aby si boli istí, že získajú plné výhody z oboch?

Zníženie režijných nákladov vďaka digitalizovaným pracovným pokynom

 

Inovácia je vzrušujúca. Umožňuje rýchle vylepšenie a prepracovanie projektu, ako aj nové pracovné metódy. V praxi nadobúda výrobná inovácia podobu automatizácie, technologického vylepšenia strojov a materiálov, a širšieho využívania dátových a počítačových možností. Všetky tieto výhody pomáhajú posúvať úkony dopredu tak, že sa pracovníkom umožňuje urobiť s málom viac, pričom je zaručená vyššia viditeľnosť a merateľnosť. Štandardizované pracovné toky – vrátane pracovných pokynov a protokolov, ktoré ich definujú – sú súčasťou zaručenia kvality.

Každá zmena procesu vyžaduje aktualizované pracovné pokyny

To znamená, že sa musí vypracovať a distribuovať nová výrobná dokumentácia a predchádzajúce verzie sa musia zozbierať a zlikvidovať. To je časovo náročný proces, pri ktorom sa môžu objaviť chyby a hrozí riziko, že neaktuálne verzie pracovných pokynov povedú k nekonzistentným výsledkom. Tieto prekážky pri dokumentácii zvyšujú režijné náklady pri každej zmene procesu, čo môže brzdiť inováciu a vylepšenie.

Digitalizované pracovné pokyny napomáhajú inovácii, pretože výrazne obmedzujú tieto prekážky.

Mnohé systémy obsahujú zabudované vývojové nástroje a ľahko používateľné rozhrania, vďaka ktorým sú zavádzanie nových procesov a vytváranie alebo aktualizácia pracovných pokynov jednoduché. Dokumentácia sa dá riadiť centrálne a potom sa automaticky doručí do výrobných staníc – v rámci závodu alebo aj celého sveta – pričom je zaručené, že každý pracovník má vždy aktuálnu verziu.

Vďaka jednoduchosti aktualizácie digitalizovaných výrobných dokumentov sa znižuje manuálna námahu pri zmene procesov a postupov. Zníženie režijných nákladov znamená viac času, ktorý sa môže venovať strategickému vylepšeniu, čo vedie k vytvoreniu ovzdušia, v ktorom sa inovatívna zmena vníma ako dôvod na oslavu, nie ako niečo, s čím treba bojovať.

 

Vďaka digitalizácii sú pracovníci pokojní

 

Inovácia nemá vplyv len na procesy a postupy. Pôsobí aj na ľudí. Digitalizované výrobné dokumenty uľahčujú školenie, vzdelávanie a prácu. Flexibilita vďaka digitalizovaným pracovným pokynom môže znížiť celkový čas venovaný školeniu, zatiaľ čo stále podporuje individuálne potreby pracovníkov.

Digitalizované pracovné pokyny umožňujú používanie viacerých médií.

Na rozdiel od papiera, na ktorom je dokumentácia obmedzená na text a obrázky, digitalizované pracovné pokyny môžu byť rozšírené o animácie, zvuk a video. To umožňuje bohatšiu a interaktívnejšiu skúsenosť, vďaka ktorej sú digitalizované pracovné pokyny účinné pre pracovníkov s rôznymi učebnými preferenciami. Keďže je digitalizovaná skúsenosť hlavne vizuálna a nie je až taká odkázaná na text, je obzvlášť výhodná v prostrediach, kde sa pracovné pokyny musia prekladať do viacerých jazykov.

Okrem stanoveného formátu sa informácie môžu aj prispôsobovať na mieru pracovníkovi. Po úvodnom školení môže nejaký pracovník už cítiť istotu v procese, ktorý vyžaduje iba stručný opis každého kroku. Iný pracovník však môže potrebovať viac príkladov, podrobností alebo vysvetlení. Pri papierových pracovných pokynoch sa dodatočné informácie musia pridať vo forme prílohy a pracovníci musia listovať mnohými stranami (či dokonca zväzkami) nepodstatného materiálu, aby našli to, čo hľadajú. Pri digitálnych pokynoch im jednoducho stačí kliknúť na prepojenie. Vďaka pokročilým možnostiam vyhľadávania a možnosti spájať prídavné zdroje priamo s procesnými krokmi umožňujú digitalizované pracovné pokyny pracovníkom upraviť si vlastnú skúsenosť tak, že použijú presne toľko informácií, koľko potrebujú.

 

Konzistentná optimalizácia procesu a kvality pri montáži

Keď sa procesné vylepšenia dajú ľahko zavádzať, zavádzajú sa častejšie, čo vedie ku kultúre neustáleho vylepšovania. Digitalizované pracovné pokyny umožňujú pracovníkom nielen držať sa aktualizovaných krokov procesu, ale aj navrhovať vylepšenia v rámci samotných pracovných pokynov, ktoré sa dajú rýchlo a ľahko začleniť. Tento obojsmerný tok vedomostí môže zvýšiť produktivitu, keďže poprední pracovníci sa môžu zúčastňovať na spoluvytváraní osvedčených postupov. Vstupy sa rýchlo vyhodnotia a môžu sa začleniť do krokových pokynov, a vylepšiť tak výrobný proces.

Digitalizované výrobné dokumenty tiež umožňujú lepšie zaznamenanie údajov, sledovateľnosť a kontrolu kvality než papierové dokumenty.

Inteligentné zariadenia a testovacie prístroje sa dajú začleniť na zaručenie kvality jednoducho tak, že sa prejde na ďalší krok vtedy, keď sa predchádzajúci krok správne vykoná. Pritom, ako pracovník prechádza digitalizovanými pracovnými pokynmi, pri každom kroku sa zbierajú informácie, z ktorých sa tvoria bohaté súbory údajov, ktoré sa potom dajú analyzovať v záujme vylepšenia procesu a uložiť do informačnej zložky o výrobku, ktorá sa dá použiť pri auditoch.

Vďaka digitalizácii je tiež možné automatizovať pracovné toky, ku ktorým doteraz existovala iba manuálna dokumentácia.

Súbory údajov umožňujú aj transparentnosť a sledovateľnosť v rámci výrobných procesov, čím sa znižuje potreba schválení tlčených kópií, vstupu údajov a tlačených správ. Automatizované pracovné toky majú nižšiu chybovosť a dokazujú, že digitalizované pracovné dokumenty môžu prispievať k vyššej kvalite výkonu.

 

Záver

Zoči-voči priemyselným trendom a novým technológiám čelia výrobcovia narastajúcemu tlaku v súvislosti so zvyšovaním, prispôsobovaním a zavádzaním nových pracovných postupov, pričom však potreba konzistentných, opakovateľných procesov a vysokokvalitného výstupu je stále rovnako dôležitá. Digitalizované výrobné dokumenty spájajú v sebe to najlepšie z oboch svetov, pretože umožňujú inováciu, zatiaľ čo zaisťujú štandardizáciu, vďaka čomu môžu výrobcovia spokojne hľadieť do budúcnosti.

 

Prípadová štúdia

Problém

Inovatívny výrobca kolesových bojových obrnených vozidiel sa chce stať bezpapierovým závodom. Keďže pôsobí v prísne regulovanom priemyselnom odvetví, vyžaduje sa od neho rozsiahla dokumentácia. Pri súčasných procesoch to pre pracovníka znamená veľkú námahu (zostavovanie papierových dokumentov, tlač správ, manuálne zadávanie údajov atď.), ako aj zvýšené riziko, že pracovné pokyny na montážne procesy sú nesprávne alebo neaktuálne.

Riešenie

Keď výrobca prejde na digitalizované pracovné dokumenty, pracovné pokyny sa automaticky aktualizujú zo systému ERP, pričom sú k dispozícii auditové záznamy pre revízne zmeny. Pracovné pokyny a príslušná dokumentácia sa každému pracovníkovi zobrazujú na tablete a výrobné zariadenia na montážnej linke ako inteligentné nástroje a testovacie prístroje sú pripojené k systému, čím sa zaručuje sledovateľnosť kvality.

Výsledky


Keď závod poskytol všetkým pracovníkom digitalizované pracovné pokyny na tabletoch, pripojených k všetkým príslušným výrobným zariadeniam, zaznamenal tieto výhody:

  • Úspora času na prípravu (>1 hodina na objednávku)
  • Zníženie potreby prepracovania (–20 %)
  • Vždy aktuálne pokyny
  • Úplná sledovateľnosť

Vďaka digitalizácii výrobných dokumentov mohol výrobca pokračovať v inovácii, pričom si zachoval štandardizované procesy a vylepšil výrobnú metriku.

 

Kombináciou digitalizovaných pracovných pokynov a protokolov, pripojených montážnych zariadení a nástrojov a rýchleho prístupu k výrobným údajom vás systém inteligentnej továrenskej montáže od spoločnosti Bossard môže podporiť na ceste k inováciám. Zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti inovovať a rásť v otázke procesov, ľudí a kvality pri súčasnom zachovaní konzistentných, štandardizovaných a vysoko kvalitných výsledkov.

 

Kontaktujte nás a dozviete sa viac