Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Systémové riešenia

Modulárny dizajn – od montážnej stanice až po výrobnú linku

Zvoľte si úroveň digitalizácie výroby, ktorá vám najviac vyhovuje, od jednej alebo viacerých pracovných staníc pre bezpečnú montáž po procesy „konfigurované na objednávku“, čiže automatizovaný proces od objednávky zákazníka až po montáž vrátane uloženia všetkých výrobných údajov súvisiacich s kvalitou.

 

Riešenie vám vytvoríme na mieru podľa vašich potrieb. V závislosti od riešenia môžete využiť tieto možnosti:

 

  

Základ

Inteligentné upevňovanie
 

  

Pro

Inteligentná stanica
 

  

Závod

Inteligentná montáž
 

Dielňa

Inteligentné upevňovacie nástroje

Databáza kvality

Digitálne pracovné pokyny

Výrobná štatistika

Inteligentné nástroje a zariadenia

 

Pripojený upevňovací systém

 

✔*

Začlenenie do siete

 

(✔)

Pripojenie k systému ERP

 

 

 

* max. 3 pracovné stanice

 

Inteligentné upevňovanie (Základ)

Inteligentné upevňovanie ponúka možnosť začleniť skrutkovacie a nitovacie zariadenia do systému, v ktorom sa generované údaje ukladajú do databázy. Okrem toho vám poradíme pri výbere nástrojov, ich programovaní a začlenení.

 

Inteligentná stanica (Pro)

ELAM základ ponúka ideálny úvod do asistenčných funkcií s digitálnymi pokynmi na montáž.

S licenciou „základ“ môžete mať až 3 stanice, ktoré pracujú spolu. Stanice pracujú nezávisle v sieti, bez pripojenia alebo začlenenia do siete. Malé linky sa tak dajú rýchlo a ľahko digitalizovať bez potreby spúšťať veľké IT projekty.

V najjednoduchšej konfigurácii dodávame priemyselný počítač s niekoľkými rozhraniami na začlenenie nástrojov a montážnych pomôcok, dotykovú obrazovku a skener. Základná konfigurácia sa dá vylepšiť prídavným softvérom, napr. systémami pick-to-light alebo skrutkovacími systémami.

 

Výhody

 • Digitálne a grafické pracovné pokyny
 • Intuitívnejšia, rýchlejšia a účinnejšia práca
 • Spokojní a informovaní zamestnanci
 • Riadená montáž/záruka kvality
 • Bezpečný výkon a hodnotenie procesov
 • Zníženie chybovosti, odstránenie časov vyhľadávania
 • Zvýšenie produktivity až o 20 %

 

Dôkaz konceptu

Dôkaz konceptu umožňuje reálnu skúsenosť s výrobou s ponúkanými službami inteligentnej továrenskej montáže. Model ponúka rýchle, bezrizikové a kontrolované zavedenie. Cieľom je vyskúšať si pridanú hodnotu systému a zistiť, ako vás inteligentná továrenská montáž môže posunúť dopredu v otázke „bezproblémovej“ výroby. Dôkaz konceptu vám ponúka optimálny rámec na rozsiahle testovanie inteligentnej továrenskej montáže vo vašom výrobnom prostredí a odskúšanie výhod na vlastnej koži.
 
> Stiahnite si informačný list Dôkaz konceptu

 

Inteligentná montáž (Závod)

S licenciami „ELAM pro“ a „ELAM závod“ vám ponúkame širokú škálu asistenčných funkcií a bezpečného riadenia procesných tokov.

Chybovosť je výrazne znížená vďaka presnej špecifikácii postupov a procesov. Pre komplexné a náročné inteligentné továrenské systémy vytvárame systém pozostávajúci zo servera, pracovných staníc a nástrojov. Architektúra systému sa definuje v koordinácii s IT a procesnou technológiou výroby. Licencia „závod“ tiež ponúka možnosť riadiť systém ERP a zaručiť výmenu informácií. Dajú sa používať všetky jednotlivé pracovné stanice na výrobných linkách spolu s pohyblivými a pevnými pracovnými stanicami.

Cieľom je sieťovo prepojiť pracovné stanice, a tak dosiahnuť digitálny obraz výroby. V rámci začlenenia systému ERP, ktoré licencia „ELAM závod“ ponúka, sa dajú informácie priamo vymieňať so systémom ERP. Zoznamy dielov, pracovné objednávky a dôležité výrobné informácie sa priamo vymieňajú a synchronizujú.

 

Výhody

 • Výhody vyplývajúce zo začlenenia systému ERP („ELAM závod“)
 • Automatické zoradenie objednávok poľa špecifikácií v systéme ERP
 • Priebeh výroby/výrobné údaje sa automaticky synchronizujú v systéme ERP
 • Kontrola zhody zoznamov komponentov: systém ERP riadi diely podľa pracovných pokynov
 • Konfiguráciou k objednávke: automatizované vytváranie pokynov na montáž

 

Plánovač výroby, ZIEHL-ABEGG SE

„Pomocou systému vieme hospodárne vyrábať viac než 100 variantov v jednokusovom toku, sami ľahko zavádzať nové varianty a upravovať existujúce, čo je pre nás veľmi dôležité. Spokojnosť so systémami je medzi zamestnancami vysoká a aj noví zamestnanci sa dajú bez problémov umiestniť do výrobného centra.“

 

Pri osobnom rozhovore rýchlo a ľahko zistíte, ktorá ponuka je pre vás najvýhodnejšia.

 

Kontaktujte nás

 

Stiahnite si informačný list

Factsheet Proof of Concept Smart Factory Assembly