Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt
HBMs_miniBOOSTER_2017

MINIBOOSTER® – ZOSILŇOVAČE TLAKU

Hydraulický tlak 2000 barov z nízkotlakového čerpadla?

Jedna z funkcií našich zosilňovačov tlaku miniBOOSTER® pre olejovú a vodnú hydrauliku.
Zosilňovače tlaku miniBOOSTER® zosilňujú nízky vstupný tlak (20 až 200 barov) na vysoký výstupný tlak (až 800/2000 barov). Výstupný tlak sa ovláda vstupným tlakom a je priamoúmerný. Pri nízkom počiatočnom tlaku poskytujú zosilňovače tlaku funkciu rýchleho pohybu vpred (vysoký objemový prietok, napr. na dosiahnutie pohybu valca) a automaticky prepínajú na zosilňovanie tlaku, keď stúpa spätný tlak.

Výhody:

Ojačevalniki tlaka nudijo pri v začetku majhnem protitlaku funkcijo hitrega hoda (visok volumski pretok npr. pri pogonu cilindrov) in se pri naraščajočem protitlaku samodejno preklopijo na ojačanje tlaka.

 • Nie sú potrebné žiadne nákladné vysokotlakové čerpadlá
 • Úspora nákladov na potrubie
 • Nízky tlak sa prevádza na vysoký tlak prakticky bez spotreby energie a s nízkym uvoľňovaním tepla

JEDNOČINNÝ ZOSILŇOVAČ TLAKU, TYP PRE POTRUBIE

HC1 HC2 HC4 HC6 HC7 HC8 HC9 series

Rad HC1 / HC2 / HC4 / HC6 / HC7 / HC8 / HC9

Opis:

Napínacie zariadenia v obrábacích strojoch, kde sa rôzne pracovné kroky, napríklad hrubovanie, hladenie a obrusovanie, vykonávajú pri rôznom upínacom tlaku s cieľom zabrániť deformácii pri upnutí. Priamoúmerné zosilňovače tlaku zodpovedajú hárkom s údajmi štandardných radov HC vo všetkých rozmeroch a funkciách. Jediným vonkajším rozdielom je označenie (pozri príklad objednávky).

Vstupný tlak:

 • 20 až 200 barov

Výstupný tlak:

 • Až 800 barov (rad HC1/HC2/HC4/HC6)
 • Až 2000 barov, vyššie tlaky na vyžiadanie (rad HC7/HC8)
 • Až 5000 barov, vyššie tlaky na vyžiadanie (rad HC9)

DVOJČINNÝ ZOSILŇOVAČ TLAKU, TYP PRE POTRUBIE

HC2D serie

Rad HC2D

Opis:

Rad HC2D je dvojčinná jednotka s vysokým prietokom, ktorá môže dosiahnuť objemový prietok až 11,0 l/min na vysokotlakovej strane. Rovnako ako ďalšie modely zosilňovačov miniBOOSTER®, rad HC2D zvyšuje vstupný tlak na vyšší výstupný tlak a automaticky kompenzuje spotrebu oleja s cieľom udržať vysoký tlak. Nastavenie výstupného tlaku sa vykonáva zmenou vstupného tlaku. Vzhľadom na svoju prietokovú kapacitu je rad HC2D kompaktné zariadenie s hmotnosťou len 3,8 kg. 

HC6D serie

Rad HC6D

Opis:

Rad HC6D je dvojčinná jednotka s vysokým prietokom, ktorá môže dosiahnuť objemový prietok až 56,0 l/min na vysokotlakovej strane. Rovnako ako ďalšie modely zosilňovačov miniBOOSTER®, rad HC6D zvyšuje vstupný tlak na vyšší výstupný tlak a automaticky kompenzuje spotrebu oleja s cieľom udržať vysoký tlak. Nastavenie výstupného tlaku sa vykonáva zmenou vstupného tlaku. Vzhľadom na svoju prietokovú kapacitu je rad HC6D kompaktné zariadenie s hmotnosťou len 20 kg.

Vstupný tlak:

 • 20 až 200 barov

Výstupný tlak:

 • Až 800 barov

JEDNOČINNÝ ZOSILŇOVAČ TLAKU – SYSTÉM PRIPOJENIA NG6

HC3 HC3-C HC3-H HC3-I series

Rad HC3 / HC3-C / HC3-H /HC3-I

Opis:

Tento zosilňovač tlaku sa používa pre hydraulické systémy navrhnuté na modulárnom základe. Systém pripojenia NG6 umožňuje inštaláciu bez potrubia. Inštalácia zosilňovača tlaku v blízkosti aplikácie zaručuje rýchle časy odozvy pokiaľ ide o nárast tlaku. Použitie systému pripojenia NG6 znamená, že maximálny prevádzkový tlak sa musí znížiť na 500 barov. * NG10/16/25 na vyžiadanie

Vstupný tlak:

 • 20 až 200 barov (nižšie tlaky na vyžiadanie)

Výstupný tlak:

 • 20 až 500 barov so skrutkovým spojom M5 (štandardný systém NG6)
 • 20 až 800 barov so skrutkovým spojom M6 (odchýlka od systému NG6)

JEDNOČINNÝ ZOSILŇOVAČ TLAKU – SYSTÉM PRIPOJENIA MINIBOOSTER®

HC3-D HC3-F series

Rad HC3-D / HC3-F

Opis:

Zosilňovače tlaku HC3-D a HC3-F sa používajú pre hydraulické systémy navrhnuté na modulárnom základe. Systém pripojenia miniBOOSTER® umožňuje inštaláciu bez potrubia. Inštalácia zosilňovačov HC3-D alebo HC3-F v blízkosti aplikácie zaručuje rýchle časy odozvy pokiaľ ide o nárast tlaku. Použitie systému pripojenia miniBOOSTER® znamená, že maximálny prevádzkový tlak sa musí znížiť na 500 barov.

Vstupný tlak:

 • 20 až 200 barov

Výstupný tlak:

 • 20 až 500 barov so skrutkovým spojom M5
 • 20 až 800 barov so skrutkovým spojom M6

DVOJČINNÝ ZOSILŇOVAČ TLAKU, TYP PRE POTRUBIE

HC5 series

Rad HC5

Opis:

Zosilňovač tlaku HC5 sa používa, ak sa vyžaduje vysoký tlak na oboch stranách dvojčinného valca alebo na oboch stranách hydraulického otočného zariadenia. To znamená, že vo vysokotlakovom systéme nie sú potrebné prepínacie ventily. Medzi typické aplikácie patria rezacie a napínacie zariadenia atď.

Vstupný tlak:

 • 20 až 200 barov

Výstupný tlak:

 • Až 800 barov

2-MÉDIOVÝ ZOSILŇOVAČ TLAKU, TYP PRE POTRUBIE

HC2D2 serie

Rad HC2D2

Opis: 

Rad HC2D2 je 2-médiový samonasávací zosilňovač, ktorý môže dosiahnuť objemový prietok 3 l/min na vysokotlakovej strane. Rovnako ako ďalšie modely zosilňovačov miniBOOSTER®, rad HC2D2 zvyšuje vstupný tlak na vyšší výstupný tlak a automaticky kompenzuje spotrebu oleja s cieľom udržať vysoký tlak. 
Nastavenie výstupného tlaku sa vykonáva zmenou vstupného tlaku. Vzhľadom na svoju prietokovú kapacitu je rad HC2D2 kompaktné zariadenie s hmotnosťou len 4,15 kg.

HC6D2 series

Rad HC6D2

Opis:

Rad HC6D2 je samonasávacia jednotka pre dve médiá, ktorá môže dosiahnuť objemový prietok až 41 l/min na vysokotlakovej strane. Rovnako ako ďalšie modely zosilňovačov miniBOOSTER®, rad HC6D2 zvyšuje vstupný tlak na vyšší výstupný tlak a automaticky kompenzuje spotrebu oleja s cieľom udržať vysoký tlak.

Nastavenie výstupného tlaku sa vykonáva zmenou vstupného tlaku. Vzhľadom na svoju prietokovú kapacitu je rad HC6D2 kompaktné zariadenie s hmotnosťou len 24 kg.

Vstupný tlak:

 • 20 až 200 barov

Výstupný tlak:

 • Až 800 barov

 Konštrukcia:

 • K dispozícii len ako A-variant
 • Výpustná skrutka tlak max. 10 barov

SAMONASÁVACIE ČERPADLO S JEDNOČINNÝM ZOSILŇOVAČOM TLAKU, TYP PRE POTRUBIE MINIBOOSTER®

HC2P series

Rad HC2P

Opis:

Čerpadlo so zosilňovačom tlaku, ktoré sa používa v prípade napájania z batérie alebo paletových aplikácií. Rad HC2P je kombináciou zubového čerpadla a zosilňovača tlaku miniBOOSTER® radu HC2. Rovnako ako pri ďalších modeloch zosilňovačov tlaku, na vysokotlakovej strane dochádza k stlačeniu oleja. Vysoký tlak sa nastavuje ovládaním nízkotlakovej strany pomocou zubového čerpadla. Predvolené nastavenie pre zubové čerpadlo je 50 barov.

Vstupný tlak:

 • 0,4 až 2 bary (na nasávacom potrubí čerpadla)

Výstupný tlak:

 • Max. 650 barov (vyššie tlaky sú možné na vyžiadanie)

SYSTÉM NA ZOSILŇOVANIE TLAKU S BLOKOM OBTOKOVÝCH VENTILOV

M-HC6 M-HC6D series

Rad M-HC6 / M-HC6D

Opis:

Tento prenosný systém je ideálny pre mobilné príslušenstvo, kedy možno plne využiť výkon čerpadla na rýchly pohyb hydraulického valca vpred a zosilniť tlak, keď je potrebné dosiahnuť vysoký tlak (drvenie/upínanie). Typické použitie: mobilné príslušenstvo (rezače, drviče, nožnice), vstrekovacie stroje a hydraulické lisy.

 • Mimoriadne robustný
 • Systém sa dodáva kompletne zmontovaný, otestovaný z výroby a pripravený na okamžitú inštaláciu
 • Vysoký prietok a vysoký tlak
 • K dispozícii sú modely s rôznym pomerom zosilnenia
 • Rôzne možnosti pripojenia

Zariadenie ponúka viacero možností inštalácie.

M-HC7 series

Rad M-HC7

Opis:

Prenosný systém na zosilňovanie tlaku miniBOOSTER® radu M-HC7 je robustné zariadenie určené na použitie v náročných priemyselných aplikáciách. Rad M-HC7 možno použiť spolu s akýmkoľvek nízkotlakovým zariadením (20 až 200 barov), ktoré dodáva objemový prietok aspoň 2 l/min. Dosiahnuť možno výstupný tlak až 800 barov. Primárnym kritériom konštrukcie jednotky je spoľahlivosť. Rad M-HC7 je vybavený 10 µm filtrom a vizuálnym ukazovateľom stavu filtra. Zvyšuje sa tým životnosť a znižujú sa odstávky.

Použitie:

Napínače skrutiek, zdvíhacie systémy, železničné systémy, lisovacie/rezacie systémy, záchranárske zariadenia, momentové kľúče. Vďaka hmotnosti len 10 kg a praktickej rukoväti možno zariadenie použiť kdekoľvek je to potrebné. Rad M-HC7 pracuje s existujúcim nízkotlakovým hydraulickým zariadením. Nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje. Všetky regulátory sú integrované v zariadení, aby sa dosiahlo jednoduché ovládanie a spoľahlivé používanie.

Čas sú peniaze

Rad M-HC7 dokáže dodávať prietok ž 15 l/min a je navrhnutý tak, aby pridal výkon systému do pracovného procesu hneď ako je potrebné zosilnenie tlaku. Minimalizujú sa tak časy cyklov. Mnoho aplikácií si vyžaduje mimoriadnu presnosť zariadenia. Rad M-HC7 má jednoducho odčítateľný manometer s priemerom 4 palce (približne 10 cm), ktorý umožňuje kontrolu presnosti do 1 % (až do 10 barov).

Vstupný tlak:

 • 20 až 200 barov (rad M-HC6/M-HC7)
 • 20 až 350 barov (rad M-HC7)

Výstupný tlak:

 • Max. 650 barov (vyššie tlaky sú možné na vyžiadanie)
 • Objemový prietok (Q) až 100 l/min.