Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Analýza krútiaceho momentu – vyššia spoľahlivosť procesu vďaka skúškam skrutkových spojov

Zvýšte spoľahlivosť procesu vďaka podrobnému posúdeniu vašej aplikácie. Analýza krútiaceho momentu sa používa na určenie spoľahlivých uťahovacích momentov a môže sa vykonávať v jednom z našich laboratórií alebo na vami určenom mieste.

Prečo je analýza krútiaceho momentu potrebná?

Pri konštrukcii strojových zariadení sa často používajú samorezné skrutky. Keďže rôzne materiály, typy skrutiek, hĺbky skrutkovania, geometria otvorov a iné parametre neposkytujú univerzálne informácie o krútiacich momentoch, na zabezpečenie spoľahlivých skrutkových spojov je nevyhnutné vykonať analýzu krútiaceho momentu. V rámci oddelenia aplikačnej techniky spoločnosti Bossard sú analýzy krútiaceho momentu súčasťou každodenných činností. Krútiace momenty v rozpätí od 0,1 – 1500 Nm možno merať a zaznamenávať v staniciach na skúšanie skrutkových spojov. Ak je to potrebné, spoločnosť Bossard má tiež akreditované laboratóriá v každom regióne sveta s príslušnými testovacími spôsobilosťami na zabezpečenie uznávanej validácie.

 

Ako prebieha analýza krútiaceho momentu?

Ak je to možné, analýza krútiaceho momentu sa vykonáva na originálnych komponentoch zákazníka. Počas skúšky sa spoje uťahujú až do momentu zlyhania. Výsledkom je zničenie komponentov, ktoré sa po skúške už nemôžu používať. 
 

Ako sa hodnotia údaje?

Po skončení skúšky naši aplikační technici vyhodnotia zaznamenané krivky krútiaceho momentu a uhlu otáčania. Stanoví sa krútiaci moment na zaskrutkovanie a tiež nadmerný krútiaci moment. Krivky výsledného krútiaceho momentu a uhlu otáčania možno následne použiť na načrtnutie zmysluplných záverov o správaní a zlyhaní spojov.

 

Čo je cieľom analýzy krútiaceho momentu a aký prínos má pre zákazníka?

Na to, aby sme spoj považovali za spoľahlivý, musí byť splnených niekoľko faktorov. Napríklad nadmerný krútiaci moment, pri ktorom dôjde k zlyhaniu spoja, musí byť podstatne vyšší ako krútiaci moment pri skrutkovaní potrebný na vytvorenie závitu. Len potom možno spoľahlivo určiť odporúčaný upevňovací moment a môžeme si byť ako náš zákazník istý, že spoj viete správne utiahnuť, čím znížite riziko poruchy vašich komponentov.


torque analysis angle of rotation
Obrázok 1: Krivky technicky optimálneho krútiaceho momentu/uhlu otáčania

 

tightening torque recommended
Obrázok 2: Vyhodnotenie s odporučením uťahovacieho momentu pre zákazníka na základe 2 navrhovaných spojovacích riešení.

 

Prečo je spoločnosť Bossard/KVT-Fastening tým správnym partnerom?

Prínosom pre našich zákazníkov je náš vysoko kvalifikovaný personál a mnohoročné skúsenosti v oblasti spojovacej techniky. Okrem toho získate prístup k akreditovaným a najmodernejším meracím a skúšobným zariadeniam, čo vytvára základ pre spoľahlivé zabezpečovanie kvality a kvality výrobkov.

 

Obráťte sa na našich expertov a zistite viac o službách Expert Test. Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

 

Related topics

Discover in our white papers what our experts write on topics such as:

  • Corrosion
  • Friction
  • Hardness measurement
  • Hydrogen embrittlement
  • Material fatigue

Download white papers

 

Objavte ďalšie moduly, ktoré krok za krokom prispievajú k zlepšeniu vašej produktivity

Expert Walk
Preskúmaním vami používaných spojovacích prvkov a náradia určíme, ako postupovať štíhlejšie a inteligentnejšie.

Expert Education
Na našich seminároch a kurzoch e-learningu sa dozviete viac o podstatách a tajomstvách spájania

Expert Teardown
Nájdite pre vás najlepšie riešenie spojenia a potenciál úspor nákladov

Expert Design
Navrhnite svoj najlepší produkt pomocou širokej škály technických informácií a nástrojov

Expert Assortment Analysis
Znížte TCO určením príležitostí na racionalizáciu spojovacích prvkov