Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Spektrálna analýza – Účinný spôsob kontroly kvality

Spektrálna analýza je jedným z najdôležitejších skúšobných postupov v kovospracujúcom priemysle, či už na zabezpečovanie kvality, analýzu poškodení, alebo na kontroly pri príjme. Skúšobné laboratóriá spoločnosti Bossard majú rozsiahle odborné znalosti v oblasti spektrálnej analýzy kovov a poskytnú vám podporu prostredníctvom svojich odborných znalostí a najmodernejších zariadení OES.

Čo je spektrálna analýza?

Spektrálna analýza je postup na skúšanie materiálov, ktorý sa používa na stanovenie chemického zloženia kovov. Táto metóda sa tiež označuje pojmom optická emisná spektrometria (OES) a zohráva dôležitú úlohu v kovospracujúcom priemysle.

Okrem kontroly kvality sa tento skúšobný postup používa aj pri analýze poškodenia kovových komponentov, ako aj pri dokumentovaní a zabezpečovaní dôkazov potrebných na splnenie kvalitatívnych, normatívnych alebo právnych požiadaviek. Tento postup tiež vytvára predpoklady pre prevažne automatizované triedenie kovov.

V rámci pozitívnej materiálovej identifikácie (PMI) spoločnosti na spracovanie kovov používajú aj spektrálnu analýzu na kontrolu komponentov podľa kritérií materiálového inžinierstva.
 

Ako funguje spektrálna analýza

Spektrálna analýza využíva efekt, pri ktorom sa počas odparovania kovových materiálov uvoľňujú fotóny. Skúška sa začína aplikovaním elektródy na vzorku kovu s cieľom zahriať ju na teplotu niekoľko tisíc stupňov. V dôsledku gradientu potenciálu medzi elektródou a vzorkou sa vytvorí oblúk, ktorý spôsobí lokalizované odparovanie materiálu.

Excitácia atómov vo výparoch materiálu vedie k vytvoreniu plazmy vyžarujúcej svetlo a toto vyžarovanie svetla podporuje spektrálnu analýzu kovov: difrakčná mriežka rozdelí vyžarované svetlo do svojho spektra zložiek a detektory zmerajú intenzitu vlnových dĺžok. Tieto hodnoty intenzity možno nakoniec použiť na určenie koncentrácie kovových prvkov vo vzorke.
 

Skúšky materiálov pomocou spektrálnej analýzy

Spektrálna analýza umožňuje spoločnostiam na spracovanie kovov určiť presné podiely rôznych kovov vo vzorke. Umožňuje sa tým jednoznačná identifikácia materiálov alebo, presnejšie povedané, ich zloženia.

Ďalším dôležitým použitím je aplikácia v rámci pozitívnej materiálovej identifikácie (PMI); pomocou spektrálnej analýzy možno zabrániť vzniku nákladných chýb materiálov a zabezpečiť hladkú sledovateľnosť komponentov. Spoločnosti na spracovanie kovov používajú skúšky PMI hlavne pri bezpečnostných komponentoch na zníženie rizika výskytu chýb s vážnymi dôsledkami.

Pomocou spektrálnej analýzy možno určiť materiálové podiely celej škály kovových prvkov vrátane:

 • železa,
 • hliníka,
 • niklu,
 • medi,
 • titánu,
 • kobaltu,
 • horčíka,
 • zinku.
   

Spektrálna analýza – skúšanie materiálov a mnoho iných použití

Spektrálna analýza je medzi spoločnosťami na spracovanie kovov veľmi obľúbená, okrem iného aj vďaka jej všestrannosti. Tento skúšobný postup ponúka výhody aj v týchto aplikáciách:

 • testovanie kvality materiálov v rámci kontrol pri príjme tovaru,
 • analýza poškodenia kovových komponentov,
 • testovanie kovových komponentov pred výrobou dielu,
 • analýza presnosti vo výrobe ocele,
 • analýza materiálov v rámci zabezpečovania kvality,
 • príprava odbornej dokumentácie, osvedčení a dokladov o zložení materiálu.
   

Bossard – špecialista na spektrálnu analýzu

Ako skúsený špecialista v oblasti spojovacích a materiálových technológií, disponujeme potrebnými odbornými znalosťami, aby sme vám poskytli podporu vo forme skúšobných postupov založených na spektrálnej analýze v súlade s vašimi požiadavkami. V našich skúšobných laboratóriách používame moderné zariadenia OES, aby sme pre vás vykonali tieto služby:

 • spektrálna analýza kovov,
 • príprava osvedčení, dokladov a dokumentácie.

Náš prístup ku akreditovaným skúšobným laboratóriám a najmodernejším metódam merania a skúšobným zariadeniam vytvára základ pre spoľahlivé zabezpečovanie kvality a kvality výrobkov. Spoločnosť Bossard ma vybraté skúšobné laboratóriá po celom svete, ktoré sú akreditované podľa ISO 17025 a majú certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001. Naši kvalifikovaní špecialisti na spektrálnu analýzu vám poskytnú podporu pomocou komplexných odborných znalostí a skúseností.
 

Obráťte sa na našich expertov a zistite viac o službách Expert Test. Radi vám poradíme.

Kontaktujte nás

 

Súvisiace témy

Pozrite si naše biele knihy a prečítajte si, čo naši experti napísali o týchto témach:

 • korózia,
 • trenie,
 • meranie tvrdosti,
 • vodíkové krehnutie,
 • únava materiálu.

Požiadajte o biele knihy

 

Objavte ďalšie moduly, ktoré vám pomôžu postupne zvyšovať produktivitu

Expert Walk
Preskúmajte spojovacie prvky a náradie, ktoré používate; pomôžeme vám zoštíhliť postupy a urobíme ich inteligentnejšie

Expert Education
Na našich seminároch a kurzoch elektronického vzdelávania sa dozviete informácie a tajomstvá o spojovacích prvkoch

Expert Teardown
Objavte najlepšie upevňovacie riešenie a potenciál na šetrenie nákladov šité na mieru

Expert Design
Navrhnite si ten najlepší výrobok s použitím širokej škály technických informácií a nástrojov

Expert Assortment Analysis
Znížte celkové náklady spojené s vlastníctvom tým, že identifikujete možnosti racionalizácie spojovacích prvkov