Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Výber správnych možností zobrazenia

Pri poskytovaní správnych informácií montážnym pracovníkom v správny čas je dôležitá vhodná forma zobrazenia.

Možnosti zobrazenia sú tieto:

Zobrazenie na tablete

Zobrazenie na tablete je obzvlášť vhodné pri flexibilných úkonoch. Primárne sa zobrazuje asistenčná funkcia, aby mohli zamestnanci prechádzať montážnym procesom pomocou vizuálnych pokynov. Tablety sa dajú používať aj ako skener alebo snímacie zariadenie so zabudovanou kamerou.

Zobrazenie na obrazovke

V mnohých spoločnostiach sa už teraz informácie prenášajú do pracovných staníc prostredníctvom obrazoviek. Dotyková funkcia uľahčuje interakciu so zamestnancami. Asistenčná funkcia pomáha zamestnancovi nájsť správnu cestu v montážnom procese a spätná väzba sa uskutočňuje pomocou dotykovej funkcie.

Projektor

Premietanie pracovného obsahu do pracovných staníc sa už teraz používa pri rôznych činnostiach. V kombinácii s monitorovaním pohybu sa dajú pohyby zamestnancov nahrávať a prenášať do systému. Projekcia ukazuje zamestnancovi v každej chvíli nasledujúce kroky, a tak umožňuje čo najspoľahlivejšie vykonávanie práce v rámci výrobného procesu.

Dátové okuliare

Dátové okuliare sa vo výrobnom procese používajú čoraz častejšie. Informácie sa zobrazujú priamo v zornom poli a zamestnanec je vždy včas informovaný. S pomocou zmiešanej reality máte možnosť dynamického zobrazenia informácií v zornom poli, čo umožňuje optimálne riadenie zamestnancov.