KVT-Fastening Slovensko
joined to last

Solutioneering

solutioneering
 

Obchodný rozvoj zameraný na budúcnosť

Pre spoločnosť KVT-Fastening slovo solutioneering znamená ponúkať zákazníkom dlhoročné skúsenosti a maximálnu odbornosť v oblasti vývoja a materiálov spolu s inovatívnym duchom našej spoločnosti, spoľahlivosťou pri realizácii projektov a schopnosťou plánovania procesov. Vďaka tomuto stabilnému základu ponúkame efektívne a bezpečné riešenia pre náročné úlohy a nové koncepcie. Naši odborníci vám kvalifikovane poradia pokiaľ ide o materiálové trendy a najmodernejšie postupy v oblasti spojovacej techniky.
 
Zákazníci spoločnosti KVT-Fastening profitujú z portfólia produktov, ktoré je jedným z najväčších a najkvalitnejších v odvetví spojovacej techniky. Okrem toho vyvíjame individuálne systémy prispôsobené na mieru, riešenia pre konkrétne potreby zákazníkov a kompletné balíky riešení a služieb. Zákazníkom tiež poskytujeme podporu od fázy plánovania až po vývoj a implementáciu a v prípade záujmu aj popredajné služby.
KVT Solutioneering Quality Management
 
 

Ideálne spojovacie prvky pre širokú škálu náročných aplikácií

Požiadavky, ktoré na nás kladú naši zákazníci, sú komplexné. Nespočetné množstvo systémov spojovacej techniky a rôzne druhy úplne odlišných materiálov sa musia začleniť do výrobných procesov tak, aby okrem iného dokázali odolať extrémnym podmienkam. Absolútnou nevyhnutnosťou je presnosť, stabilita a bezpečnosť. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, rozsiahlym odborným znalostiam a širokému portfóliu produktov môže spoločnosť KVT-Fastening ponúknuť veľké množstvo riešení, ktoré z výrobného hľadiska dokonale zodpovedajú požadovanej kvantite, kvalitatívnym požiadavkám a úrovni automatizácie.
 
 

Odborná analýza pre efektívne riešenia

Na začiatku celého procesu skúsení odborníci spoločnosti KVT-Fastening analyzujú daný problém. Po nadobudnutí potrebnej orientácie v projekte potom vytvoria ideálne riešenie, ktoré je hospodárne, efektívne a bezpečné. V celom procese dôsledne posudzujú požiadavky vyplývajúce z materiálov, ktoré sa budú spájať, a rovnako aj očakávané zaťaženie. Do úvahy okrem iného berú oblasť použitia, oscilácie, vibrácie, kolísanie teploty, úrovne zaťaženia a aj odolnosť proti korózii a bezpečnosť. Radi vám tiež poskytneme odborné poradenstvo týkajúce sa vyhotovania produktu s cieľom zabezpečiť dosiahnutie dokonalého výsledku.
KVT Solutioneering Development
 
 
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter blog RSS