Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Multimateriálové zváranie

Technológia multi-materiálového zvárania (MultiMaterial-Welding™) je inovatívna upevňovacia technika, ktorá využíva ultrazvukovú energiu na vytvorenie tvarového spoja schopného prenášať sily v poréznych materiáloch, plechových konštrukciách, sendvičových materiáloch a v dieloch vyrábaných tlakovým liatím a lisovaním. To je dosiahnuté použitím termoplastických prvkov, napríklad vo forme čapov alebo dutiniek, na spojovanie jednotlivých komponent.


Procesne bezpečné spojenia rôznych materiálov v ultrazvukovom procese

Predovšetkým v technológii ľahkých konštrukcií je dopyt po spojovacích riešeniach, ktoré zaisťujú maximálnu mieru bezpečnosti a účinnosti. Zapojením ultrazvukovej energie do upevňovacích a spojovacích riešení je možné dosiahnuť procesne bezpečné spojovanie jednotlivých prvkov, ktoré sa dá v mnohých prípadoch realizovať bez veľkých príprav. Spojovací prvok by mal byť v ideálnom prípade súčasťou nosného materiálu.

 

Technológia MM-W™ vychádza z technológie WoodWelding®, ktorá sa už dlhšiu dobu používa nielen v drevospracujúcom priemysle, ale i v chirurgii.


Prednosti:

 • Výrazne silnejšie spoje než pri iných metódach spojovania

 • Bez predbežného polohovania môže byť využité na vyrovnanie odchýlky.

 • Čisté spracovanie, pretože nie sú nutné žiadne ďalšie materiály ani predchádzajúca príprava povrchov a nedochádza ani k vytváraniu žiadneho odpadu.

 • Štatistická kontrola procesu, ktorý zaručuje kvalitu jednotlivých spojov

 • Technológia sa využíva v celom rade priemyslových procesov a v ďalších odvetviach (napr. v medicínskom a nábytkárskom priemysle)

Portfólio technológie MM-W™

LiteWWeightTM Core

LiteWWeight™ Core

Upevnenie na voštinovú štruktúru alebo na porézne konštrukčné diely

Použitie:

Spojovacie riešenia odolné proti zaťaženiu a súčasne rýchle a spoľahlivé procesy upevnenia odľahčených konštrukcií s voštinovým jadrom.

Prednosti:

 • Vysoká pevnosť
 • Nie je nutné predvŕtanie
 • Veľmi krátke taktovacie časy
 • Bez obmedzenia na rotačne symetrickú geometriu
 • Možnosť integrácie do funkčného konštrukčného dielu

LiteWWeight™ Layer

Spojenie poréznych polymérových a kovových štruktúr

Použitie:

Vysoké pevnosti a rýchle spojovacie riešenia pre penové štruktúry z ľahkých konštrukčných materiálov, ktoré je možno uvoľniť a znova použiť.

Prednosti:

 • Vysoká pevnosť
 • Závit odolný proti zaťaženiu
 • Veľmi krátke taktovacie časy
 • Bez obmedzenia na rotačne symetrickú geometriu
InWWerseTM Disc

InWWerse™ Disc

Spojovanie tenkostenných polymérových konštrukčných dielov

Použitie:

Použitie pre kryty resp. pre neviditeľné upevnenie medzi dvomi nezvárateľnými plastmi, za súčasného zachovania požiadavky povrchov triedy A.

Prednosti:

 • Použitie pri konvenčných kombináciách nezvárateľných polymérov
 • Tenkostenné polymérové diely bez ovplyvnenia protiľahlého povrchu
 • Veľmi krátke taktovacie časy

FibreMMixTM

FibreMMix™

Zaistenie v a na ľahkom vláknitom materiáli

Použitie:

Rýchly a bezpečný spojovací koncept pre vláknité konštrukčné diely a textilné štruktúry

Prednosti:

 • Veľmi krátke taktovacie časy
 • Vysoká pevnosť vďaka intenzívnej integrácii do vláknovej štruktúry
 • Jednoduché a zložitejšie 3D geometrie (pretože smer pohybu upevňovacieho prvku je len v smere osi z)
 • Možnosť ideálnej integrácie do textilnej štruktúry

Procesne bezpečné spoje rôznych materiálov v rámci ultrazvukovej metódy

Inovatívne spojovacie riešenie poskytujúce maximálnu mieru bezpečnosti a efektivity sú vyhľadávané predovšetkým v oblasti odľahčených konštrukcií. Využitie ultrazvukovej energie
Vďaka využitiu ultrazvukovej energie pri riešenia upevnení a spojov môže byť montáž jednotlivých prvkov realizovaná procesne bezpečne a v mnohých prípadoch bez veľkých príprav.
Spojovací prvok by mal byť v ideálnom prípade súčasťou nosného materiálu.

Technológia MM-W™ vychádza z technológie WoodWelding®, ktorá je už dlhé roky využívaná nielen v drevospracovateľskom priemysle, ale aj v chirurgii.

Za účelom poskytovania lepsich služieb, využíva tento web súbory cookies. Pokračovaním v návšteve stránky, alebo kliknutím na tlačidlo OK súhlasíte s ich používaním.
Kliknutím na zásady ochrany osobných údajov získate informácie o súboroch cookie a možnostiach úprav podmienok ich ukladania.