KVT-Fastening Slovensko
joined to last

 

LOCTITE® – PRIEMYSELNÉ LEPIDLÁ A TESNIACE HMOTY

LOCTITE<sup>®</sup>
technické údaje
Kontakt
Katalóg

Ak chcete byť na súčasnom trhu úspešní, musíte mať na svojej strane silných partnerov.

KVT Solutioneering a Loctite® vám ponúkajú profesionálne priemyselné lepidlá, tesnenia, dávkovacie systémy a kompletné systémové riešenia.

Sme solutioneering partneri od návrhu a vývoja produktov až po skúšky dávkovania pre potreby použitia v oblasti lepených spojov.

ANAERÓBNE LEPIDLÁ A TESNIACE HMOTY:

LOCTITE<sup>®</sup> – zaisťovače závitov

LOCTITE® – zaisťovače závitov

Vlastnosti:
 • Zaistenie väčšiny kovových závitových spojov
 • Odolnosť proti vibráciám
 • K dispozícii v rôznych pevnostných triedach (moment odtrhnutia)
 • Čistá a jednoduchá aplikácia
 • Jednozložkové
LOCTITE<sup>®</sup> – tesnenia závitov

LOCTITE® – tesnenia závitov

Vlastnosti:
 • Zaistenie väčšiny kovových závitových spojov
 • Použitie namiesto tesniacich pások, konope alebo pasty
 • Veľmi dobrá chemická a tepelná odolnosť
 • K dispozícii v rôznych pevnostných triedach (moment odtrhnutia)
 • Jednozložkové
LOCTITE<sup>®</sup> – plošné tesnenia

LOCTITE® – plošné tesnenia

Vlastnosti:
 • Utesňovanie tuhých alebo pružných prírub
 • Teplotná odolnosť až do 200 °C
 • Výnimočná odolnosť proti bezolovnatému benzínu, motorovému oleju a zmesi vody a glykolu
 • Po vytvrdnutí odolné aj proti vysokému tlaku
 • Spoje možno demontovať
 • Jednozložkové
LOCTITE<sup>®</sup> – upevňovače spojov

LOCTITE® – upevňovače spojov

Vlastnosti:

 • Lepenie posuvných uložení k prechodným uloženiam
 • Ochrana proti korózii
 • Rovnomerné rozloženie napätia po celom povrchu spoja
 • Vysoká schopnosť prenosu zaťaženia
 • Vysoká teplotná odolnosť až do 230 °C
 • Jednozložkové

ĎALŠIE PRODUKTY LOCTITE®:

LOCTITE<sup>®</sup> – sekundové lepidlá

LOCTITE® – sekundové lepidlá

Vlastnosti:
 • Vytvrdnutie v priebehu niekoľkých sekúnd
 • Čisté a takmer neviditeľné spoje
 • Vhodné na lepenie mnohých druhov materiálov, napríklad rôznych plastov, dreva, kovov, papiera, kartónu, lepenky a pod.
 • Vysoká pevnosť
 • Lepenie menších častí
LOCTITE<sup>®</sup> – nosné lepidlá

LOCTITE® – nosné lepidlá

Vlastnosti:
 • Použiteľné pre mnoho materiálov, napríklad drevo, kovy, rôzne plasty, sklo
 • Trvalé a pevné spoje
 • Vysoká pevnosť v strihu a odolnosť proti odtrhnutiu
 • Dvojzložkové („no-mix“)
LOCTITE<sup>®</sup> – epoxidy

LOCTITE® – epoxidy

Vlastnosti:
 • Pre drevo, kovy, rôzne plasty, sklo
 • Trvalé a pevné spoje
 • Vysoká pevnosť v strihu a odolnosť proti odtrhnutiu
 • Odolnosť proti starnutiu a UV žiareniu
 • Dvojzložkové
LOCTITE<sup>®</sup> – silikóny

LOCTITE® – silikóny

Vlastnosti:
 • Odolnosť proti rázovému napätiu a namáhaniu ohybom
 • Utesňovanie a lepenie materiálov s rôznymi koeficientmi rozťažnosti
 • Schopnosť vyplniť veľmi veľké medzery
 • Teplotná odolnosť až do 350 °C
 • Dobrá odolnosť proti UV žiareniu a oleju
LOCTITE<sup>®</sup> – doplnkové produkty

LOCTITE® – doplnkové produkty

Vlastnosti:
 • Aktivátory
 • Príprava povrchu
 • Odstraňovače lepidla
 • Čističe
 • Primery
Ďalšie produkty LOCTITE<sup>®</sup>

Ďalšie produkty LOCTITE®

Vlastnosti:
 • Lepidlá vytvrdzované UV žiarením
 • Opravné lepidlá
 • Šnúry na tesnenie závitov
 • Dávkovacie systémy
 • A omnoho viac...

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie získate na týchto odkazoch:

E-shop
technické údaje
Kontakt
Katalóg
Novinky
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter blog RSS