KVT-Fastening Slovensko
joined to last

 

Montážna technika

Spoločnosť KVT ako dodávateľ systémov uplatňuje prístup vyjadrený slovom solutioneering. Súčasťou tejto filozofie je rozsiahly sortiment špičkových inštalačných zariadení v oblasti spojovacej techniky. K dispozícii je široká paleta nitovacích pištolí s mechanickým, hydraulicko-pneumatickým a elektrickým pohonom.
 
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter blog RSS