KVT-Fastening Slovensko
joined to last

 
Inhaltsverzeichnis:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Š
Ž
 
Anodizácia (eloxácia)
Táto povrchová úprava je vhodná najmä pre hliník a jej výsledkom môže byť široká škála farieb na dekoratívne použitie. Anodizácia ponúka dobrú odolnosť proti korózii na použitie vo vonkajšom prostredí.
 
Chromátovanie zinkovej vrstvy (DISP) (pasivácia)
Proces pozinkovania s vytvorením hrubej pasivovanej vrstvy v žltej farbe, ktorý zabezpečuje aj ochranu proti korózii. (Cr3)
 
 
Chromátovanie zinkovej vrstvy (pasivácia)

Pozinkovanie a modré chromátovanie v súlade so smernicou RoHS.

 
Dakrotizovaný Durocoat
Dacromet/Durocoat je anorganická povrchová vrstva vytvorená z chrómom pasivovaných zinkových vločiek. Aglomerácia povrchu zaisťuje vynikajúcu odolnosť proti korózii. Tento postup je zvlášť vhodný pre spojovacie súčasti.
 
Elastoméry
Skratka
Polymérne materiály
Bežné obchodné názvy
CR
Polychloroprén
Neopren®
EPDM
Etylén-propylén
Buna ap®
Dutral Ter®
Epcar®
 
Farby a nátery

Základná a krycia farba sa nanáša v jednej alebo viacerých vrstvách natieraním, nastriekaním alebo ponáraním. Dosahuje sa tak dobrá ochrana proti korózii pri použití vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

 
Hliníkové zliatiny
Opis
EN 485 / 754
Opis
DIN
Číslo normy
AA
Vlastnosti
EN AW-1050 A
AI99,5
1050 A
Táto zliatina ponúka dobrú odolnosť proti korózii a vysokú elektrickú vodivosť.
EN AW-5251
AIMg2
5251
Preukazuje vyššiu pevnosť než AI99,5 a dobrú odolnosť proti korózii.
EN AW-5052
AIMg2,5
5052
Obe zliatiny ponúkajú strednú pevnosť s dobrou odolnosťou proti korózii aj v prípade morskej vody.
EN AW-5754
AIMg3
5754
EN AW-5154 A
AIMg3,5
5154 A
Táto hliníková zliatina má rovnaké vlastnosti ako AlMg3, avšak má vyššiu pevnosť.
EN AW-5019
AIMg5
5019 A / 5056
EN AW-5019 má vysokú pevnosť a odolnosť proti korózii aj v prípade morskej vody. Avšak v prípade nepriaznivých podmienok je náchylná na medzikryštalickú a napäťovú koróziu.
EN AW-2024
AICu4Mg1
2024
Vďaka vysokej pevnosti možno túto zliatinu použiť pre komponenty s vysokým zaťažením. Má dostatočnú odolnosť proti korózii.
EN AW-7075
AlZnMg5,5Cu
7075
Táto zliatina má vysokú pevnosť a strednú odolnosť proti korózii.
EN AW-6262
AlMg1SiPb
6262
Táto zliatina má vysokú pevnosť a dobrú odolnosť proti korózii.
 
Kadmiová pasivácia
V prípade morského prostredia poskytuje táto povrchová úprava lepšiu ochranu než pozinkovanie. Tento postup je však v mnohých krajinách zakázaný, pretože je neekologický.
 
 
Klietkové matice
Klietkové matice možno jednoducho upevniť do otvoru zo zadnej strany panelu. Možno ich použiť s celým radom rôznych hrúbok panelov. Zároveň sa môže posúvať vnútri dlhého otvoru, čím sa umožňuje značný priečny pohyb. Okrem toho vôľa medzi maticou a klietkou umožňuje veľkú kompenzáciu odchýlok.
 
 
KOENIG-EXPANDER® – rad HK
Rad HK je určený pre prevádzkový tlak do 350 barov. Funkcia radu HK je založená na princípe zatiahnutia/roztiahnutia. Oceľové puzdro sa roztiahne po zatiahnutí tŕňa a ukotví sa v nerovnostiach povrchu steny otvoru. Produkty KOENIG-EXPANDER® radu HK sú určené na použitie v tvrdých materiáloch. Na dosiahnutie maximálnych hodnôt prevádzkového tlaku sa vyžaduje drsnosť otvoru RZ = 10 – 30 µm.
 
Expandery radu HK sú k dispozícii s priemermi 3 – 10 mm a v dvoch rôznych dĺžkach, aby bola možná aj hlboká inštalácia. Bežná tolerancia opracovania v prípade radu HK je -(0/(+0,1)) mm.
 
Tieto tesniace zátky sa inštalujú priamo do hydraulických otvorov a dosahuje sa vďaka nim čisto mechanické utesnenie. Pomocou vlastných inštalačných nástrojov sa dosahuje rýchla a spoľahlivá inštalácia.
 
 
KOENIG-EXPANDER® – rad LK

Rad LK je určený pre prevádzkový tlak do 60 barov a je vhodný najmä pre nízke inštalačné hĺbky. Veľká tolerancia opracovania tohto expandera je -(0/(+ 0,12)) mm. Rad LK je určený na inštaláciu do systémových otvorov, pričom ide o čisto mechanickú inštaláciu alebo utesnenie. Rýchla inštalácia je možná pomocou ručných nástrojov. Rozsiahly sortiment produktov radu LK zahŕňa priemery 4 – 19 mm.

 
 
KOENIG-EXPANDER® – rad LP

Rad LP je určený pre prevádzkový tlak do 60 barov. Pri zátkach radu LP sa ukotvenie v otvore dosiahne zatlačením nástroja do kužeľového vytvrdeného, avšak pružného puzdra. Počas inštalácie sa pružné puzdro prispôsobí otvoru a vonkajšie vrúbkovanie sa zaryje do povrchu otvoru, čím dôjde k ukotveniu zátky. Pri použití s tvrdými materiálmi musí byť drsnosť povrchu otvoru R Z = 10 – 30 μm.

 
Tesniace zátky radu LP sú navrhnuté pre prevádzkový tlak do 60 barov a sú vhodné najmä pre malé inštalačné rozmery. Utesnenie sa dosahuje mechanicky zalisovaním. Rad LP je vhodný na rýchlu inštaláciu.
 
 
KOENIG-EXPANDER® – rad MB/CV
Rad MB/CV je určený pre prevádzkový tlak do 450 barov. Utesnenie sa dosiahne roztiahnutím puzdra po zatlačení guľôčky do puzdra.  Vrúbkovaný profil na vonkajšej strane zátky sa zaryje do základného materiálu, čím dôjde k ukotveniu zátky. Inštalácia je dokončená, keď vrchol guľôčky zmizne pod okrajom puzdra. Špeciálny prstenec na vstupnom otvore puzdra zadržiava a chráni guľôčku. Pri použití s tvrdými materiálmi musí byť drsnosť povrchu otvoru Rz = 10 – 30 µm.
 
V prípade radu MB/CV je k dispozícii veľký rozsah priemerov v metrických (3 – 22 mm) aj palcových rozmeroch. K dispozícii je antikorózna a hliníková verzia. Bežná tolerancia opracovania je -(0/(+0,1)) mm.
 
Rad MB/CV umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu, pričom ide o čisto mechanické utesnenie.
 
 
KOENIG-EXPANDER® – rad SK
Princíp zatiahnutia a roztiahnutia sa v prípade radu SK zakladá na radiálne roztiahnuteľnom puzdre, ktoré je umiestnené na rozťahovacom tŕni. Pôsobením axiálnej (ťahovej) sily rozťahovacieho tŕňa sa puzdro roztiahne, pričom vonkajšie vrúbkovanie puzdra sa zaryje do steny otvoru. Po inštalácii dochádza pri dosiahnutí vopred stanovenej sily k pretrhnutiu tŕňa. Pri použití s tvrdými materiálmi musí byť drsnosť povrchu otvoru Rz = 10 – 30 µm.
 
Zátky radu SK sú vhodné pri prevádzkovom tlaku do 500 barov a vyhovujú pre malé inštalačné rozmery. Majú veľkú toleranciu opracovania -(0/(+0,12)) mm.
 
Zátky radu SK možno inštalovať priamo do hydraulických otvorov, pričom vzniká čisto mechanické utesnenie. Inštalácia je pomocou ručných hydraulicko-pneumatických nástrojov rýchla a jednoduchá. 
 
 
Kontaktná korózia so spojovacím prvkom
V prípade kontaktu dvoch rôznych kovov v elektricky vodivej kvapaline (napr. 5 % vodnom roztoku chloridu sodného) dôjde ku korózii. Menej ušľachtilý kov alebo jeho ochranná vrstva sa stáva galvanizačnou anódou a rozkladá sa, pričom ušľachtilejší kov zostáva stabilný.

 

Materiál
Spojovaný diel
Nehrdzavejúca oceľ
Meď
Lesklá oceľ
Pozinkovaná oceľ
Hliníkové zliatiny
 
 
Spojovací prvok
Monel (pozinkovaná)
1
1
1
1
1
Nehrdzavejúca oceľ
neutrálne
1
1
1
1
Meď, mosadz
2/3
neutrálne
1
1
1
Lesklá oceľ
3
3
neutrálne
1
2
Pozinkovaná oceľ
3
3
2
neutrálne
2
Hliníkové zliatiny
3
4
3
2
neutrálne

 

Legenda:
1             Korózia spojovacieho prvku sa pôsobením spojovaného dielu neurýchľuje. (dobré)
2             Korózia spojovacieho prvku sa pôsobením spojovaného dielu môže urýchľovať. (stredné)
3             Korózia spojovacieho prvku sa pôsobením spojovaného dielu môže výrazne urýchľovať. (zlé)

4             Táto kombinácia sa neodporúča. (veľmi zlé)

 
Odporúčania na zabránenie korózii:
 • Používajte len páry s nulovým (neutrálne) alebo malým potenciálovým rozdielom (1).
 • Pri konštrukcii zabezpečte odvodnenie a ventiláciu.
 
Lepidlá a tesnenia
 • Pevnosť v ťahu ISO 6922
  Pevnosť v ťahu δB je pomer maximálneho zaťaženia Fmax a lepenej plochy A.
  δ B =  F max. / A

 • Pevnosť v strihu ISO 4587
  Pevnosť v strihu τB
  je pomer maximálneho zaťaženia Fmax a lepenej plochy A.
  τB=  Fmax / A

 • Odolnosť proti odlupovaniu
  Odolnosť proti odlupovaniu ps  je pomer strednej adhéznej sily F, ktorú možno nájsť v diagrame odlupovania, a šírky vzorky b.  

 • Uvoľňovací moment DIN EN ISO 10964
  Uvoľňovací moment MLB je moment meraný počas prvého relatívneho pohybu medzi skrutkou a maticou.

 • Postupový moment DIN EN ISO 10964
  Postupový moment MLW je moment meraný po uvoľnení skrutky.
 
 
Lepidlá a tesnenia – pojmy
 • Adhézia
  Adhézia vyjadruje účinok príťažlivých síl na rozhraní medzi lepidlom a lepeným prvkom.

 • Aktivátory
  Aktivátory sú látky, ktoré urýchľujú alebo umožňujú úplné vytvrdnutie reaktívnych lepidiel.

 • Aktívne materiály
  Aktívne materiály sú materiály, ktoré fungujú ako katalyzátor pri vytvrdzovaní anaeróbnych lepidiel, napr. neželezné kovy, viaceré typy ocele a hliníkových zliatin.

 • Aplikácia
  Aplikácia je nanášanie lepidla na lepené plochy. Aplikácia sa môže uskutočniť na jednej (jednostranná aplikácia) alebo oboch (obojstranná aplikácia) lepených plochách.

 • Čakací čas po spojení
  Čas medzi spojením prvkov a dosiahnutím podmienok vytvrdzovania.

 • Čakací čas pred spojením
  Časový interval medzi aplikáciou lepidla alebo aktivátora a spojením lepených komponentov.

 • Čas spracovateľnosti
  Časový interval, v ktorom je pripravené lepidlo po zmiešaní všetkých zložiek použiteľné na aplikáciu. Po prekročení času spracovateľnosti nie je možné dostatočné zmáčanie lepených plôch lepidlom.

 • Čas úplného vytvrdnutia
  Čas úplného vytvrdnutia je časový interval medzi spojením lepených prvkov a úplným vytvrdnutím lepidla.

 • Čas vytvrdnutia
  Lepený spoj je vytvrdnutý, ak sa na porušenie spoja pri namáhaní strihom musí vyvinúť sila 0,1 N na mm2 lepenej plochy. Časové údaje v súvislosti s týmto pojmom sa vzťahujú na časový interval medzi procesom spájania a vytvrdnutím lepeného spoja.

 • Film lepidla
  Vytvrdené alebo nevytvrdené lepidlo medzi lepenými prvkami.

 • Jednozložkové lepidlá
  Lepidlá, ktoré vo svojej obchodnej podobe obsahujú všetky zložky potrebné na dosiahnutie adhézie.

 • Katalyzátor
  Látka, ktorá svojou prítomnosťou spôsobuje alebo urýchľuje chemickú reakciu, pričom sama sa chemicky nemení.

 • Kohézia
  Kohézia je súhrn síl, ktorými sa navzájom viažu častice tej istej hmoty.

 • Lepená plocha
  Plocha lepeného prvku, ktorú zmáča lepidlo.

 • Lepené prvky
  Pevné objekty, ktoré sa majú zlepiť.

 • Lepidlo
  Lepidlo je nekovová látka spájajúca lepené prvky pomocou adhézie a kohézie.

 • Odmasťovanie
  Odmasťovanie je odstraňovanie vrstiev maziva a oleja z povrchu lepených prvkov pomocou čističov alebo rozpúšťadiel.

 • Pasívne materiály
  Materiály, ktoré nepodporujú proces vytvrdzovania anaeróbnych lepidiel, napr. nehrdzavejúca oceľ, rôzne hliníkové zliatiny, drahé kovy, nekovové materiály.

 • Pevnosť spoja
  Sila, ktorá sa musí vyvinúť na oddelenie lepeného spoja pri namáhaní ťahom, tlakom, odlupovaním alebo strihom (základné typy namáhania).

 • Pevnosť v strihu
  Pevnosť v strihu je jedným zo základných typov namáhania.

 • Pevnosť v ťahu
  Pevnosť v ťahu je jedným zo základných typov namáhania.

 • Pevnosť v tlaku
  Pevnosť v tlaku je schopnosť materiálu alebo štruktúry odolať tlakovej sile v axiálnom smere.

 • Podmienky vytvrdzovania
  Podmienky vytvrdzovania sú parametre, ktoré ovplyvňujú vytvrdzovanie reaktívnych lepidiel, napr. teplota, vlhkosť vzduchu atď.

 • Proces spájania
  Proces spájania je zloženie lepených prvkov (už zmáčaných lepidlom), pri ktorom sa vytvára film lepidla.

 • Reaktívne lepidlo
  Lepidlá, ktorých vytvrdnutie je založené na chemickej reakcii, sa nazývajú reaktívne lepidlá. Reakcia vytvára plasty s veľkými molekulami a sieťovou štruktúrou, ktoré majú vysokú pevnosť. Rozlišujeme jednozložkové a viaczložkové lepidlá.

 • Rozpúšťadlo
  Organická kvapalina, ktorá rozpúšťa látky a rozpustné zložky lepidiel bez chemickej zmeny.

 • Sily odlupovania
  Sily odlupovania sú jedným zo základných typov namáhania.

 • Skladovacia lehota
  Skladovacia lehota je časový interval medzi vyrobením lepidla a uplynutím lehoty použiteľnosti lepidla.

 • Spájanie
  Spájanie má dva významy: spájanie pevných častí a proces spájania častí, ktoré sa majú zlepiť.

 • Strihové sily
  Strihové sily sú jedným zo základných typov namáhania.

 • Umiestnenie
  Podržanie lepených prvkov v požadovanej polohe (s využitím tlaku alebo bez neho) počas procesu vytvrdzovania.

 • Viaczložkové lepidlá
  V prípade viaczložkových lepidiel sa reakčné zložky uchovávajú oddelene a pred aplikáciou a vytvrdnutím lepidla sa musia zmiešať. Po zmiešaní zložiek možno lepidlo použiť určitý čas (čas spracovateľnosti). Pri novej generácii dvojzložkových lepidiel sa zložky (lepidlo a vytvrdzovadlo) nemiešajú, ale vždy sa samostatne aplikujú na lepené plochy. Minimálna zmes zložiek vytvorená v procese spájania potom spôsobuje polymerizáciu lepidla.

 • Viskozita
  Viskozita je odpor kvapalín alebo pastových materiálov proti tečeniu v dôsledku vnútorného trenia. Kvapaliny s nízkou viskozitou sú riedke a kvapaliny s vysokou viskozitou sú husté.

 • Vytvrdzovadlá
  Vytvrdzovadlá sú látky, ktoré pomocou chemickej reakcie ovplyvňujú vytvrdzovanie lepidla.

 • Vytvrdzovanie
  Vytvrdzovanie je proces, v ktorom sa tekuté lepidlo mení na pevnú látku. Lepidlo sa vytvrdzuje v kontakte s lepenými prvkami (adhézia) aj samo o sebe (kohézia).

 • Základné typy namáhania
  Namáhanie ťahom, strihom, odlupovaním a tlakom. V praxi sa často vyskytujú viaceré typy namáhania súčasne.
 
 
Lisovacie prvky
Plechy s hrúbkou 0,5 mm a viac sa používajú v mnohých komponentoch v elektrotechnike, v rozsiahlom odvetví výpočtovej techniky a v neposlednom rade v oblasti bezpečnosti pokiaľ ide o automobilovú techniku, napríklad airbagy atď. Naše automatické lisy zaručujú optimálnu inštaláciu všetkých našich lisovacích prvkov.

Výhody:
 • Vytvárajú pevné závity v kovoch s hrúbkou už 0,020”/0,51 mm
 • Možno ich inštalovať pomocou ľubovoľnej paralelne pôsobiacej tlakovej sily
 • Majú vysokú odolnosť proti vytlačeniu a vykrúteniu
 • Nevyžadujú si špeciálnu prípravu otvoru, napríklad skosenie alebo očistenie od ostrín
 • Zadná strana plechu zostáva zarovnaná
 • Po inštalácii nie je potrebné dorezanie závitu
 • Nízke náklady na inštaláciu
 
Magazínové nity
Naše systémy magazínových nitov umožňujú rýchlu a spoľahlivú montáž kovov, plastov, kompozitov a pasívnych elektronických komponentov. Spojovacie prvky sa podávajú buď zo zásobníka, alebo pomocou vibračného podávača k inštalačným zariadeniam z našej širokej ponuky. Na konci každého inštalačného cyklu sa ďalší spojovací prvok automaticky vysunie cez náustok nástroja a je pripravený na zopakovanie inštalačného postupu. Magazínové nitovanie prináša v porovnaní s bežnými mechanickými montážnymi systémami mnoho výhod, napríklad:

 • Vysoká rýchlosť, inštalácia z jednej strany
 • Konzistencia upevnenia a zovretia
 • Dobrá odolnosť proti vibráciám
 • Žiadny odpadový materiál, šetrné k životnému prostrediu
 • Vysoká kontrola inštalácie
 • Krátky čas nitovacieho cyklu
 • Eliminácia nadmerného utiahnutia
 • Nízky náraz pri inštalácii
 
 
Mechanika
Mechanický tlak:  
 • Medza sklzu R p0,2
  Medza sklzu materiálu dosiahnutá v skúške ťahom charakterizuje stály prechod z elastického do plastického stavu pri 0,2 % trvalej deformácii.

 • Medza sklzu R eL
  Medza sklzu materiálu dosiahnutá v skúške ťahom charakterizuje nestály prechod z elastického do plastického stavu.

 • Medza pevnosti R m
  Maximálne ťahové napätie, ktoré možno dosiahnuť pri zaťažovaní materiálu až do jeho porušenia.
 
 
MONEL 400
MONEL 400 je zliatina niklu a medi, ktorá preukazuje veľmi dobrú celkovú odolnosť proti korózii a nie je citlivá na napäťovú koróziu.

 

Č. materiálu (DIN)
Chemické zloženie v %
Ni 1)
Cu
Fe
Mn
C
Si
S
Al
2.4360
63 – 70
Zvyšok
2,5
2,0
0,16
0,5
0,02
0,5
 
Naváracie prvky
Naváracie prvky WELKO sa už mnoho rokov úspešne používajú v celosvetovom meradle.

Výhody:
 • Nízka penetrácia pri naváraní približne 0,1 mm
 • Vhodné na naváranie pri malej hrúbke základného kovu > 0,5 mm
 • Špeciálne navrhnuté pre aplikácie, kde je na viditeľných paneloch potrebný dekoratívny povrch. Bez priľnutia kvapiek kovu a okovín
 • Vhodné pre rôzne materiály (Al, CrNi, oceľ)
 • Vhodné na ručné ovládanie
 • Vhodné pre poloautomatickú a plnoautomatickú prevádzku (aj pre robotickú prevádzku)
 
 
Nitovacia technika
Otvorené alebo uzavreté trhacie nity možno inštalovať z jednej strany spojovaného dielu bez potreby prístupu k zadnej časti kusu. Mnoho rozličných verzií umožňuje veľké množstvo kombinácií materiálov bez ohľadu na to, či ide o plast alebo oceľ, pričom pevnosť a povrchová úprava materiálov a zverná hrúbka môžu byť rôzne. Nity možno inštalovať buď ručne, alebo automaticky. Ponúkame celú škálu produktov – od jednoduchých ručných nitovacích nástrojov až po inštalačné systémy s automatickým podávaním.
Univerzálne otvorené nity sú k dispozícii so širokým spektrom materiálov a typov hláv. Sú vhodné pre aplikácie s nízkymi požiadavkami na nosnosť.
 
 
Nitovacie matice
Keď sú v tenkostenných materiáloch alebo profiloch potrebné nosné závitové prvky, nitovacie matice sú najefektívnejším riešením. Možno ich inštalovať len z jednej strany bez potreby opätovného spracovania a bez poškodenia plôch s predúpravou povrchu. Náš rozsiahly program ponúka širokú škálu materiálov, typov hláv a driekov a rovnako aj štandardné, stredné, veľké a extra veľké zverné hrúbky. Nový produkt: nitovacia matica KD (KD znamená kontrolovaná deformácia).

Výhody:
 • Možnosť inštalácie z jednej strany
 • Možnosť použitia ako nitu alebo nitovacej matice
 • Vysoká odolnosť proti vytrhnutiu vďaka výraznému vydutiu
 • Možnosť použitia v prípade súčastí s povrchovou úpravou
 • Široká ponuka tvarov hlavy a materiálov
 • Efektívna inštalácia pomocou manuálnych alebo pneumaticko-hydraulických nástrojov
 
Obmedzovače KOENIG-RESTRICTOR®

Obmedzovače KOENIG-RESTRICTOR® na presnú reguláciu prietoku sú k dispozícii ako rozťahovacie a závitové obmedzovače v metrických aj palcových rozmeroch. Používajú sa pre kvapaliny aj plyny a sú vyrobené z rôznych druhov materiálov vrátane uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele. Otvor obmedzovača je navrhnutý tak, aby sa dosiahol požadovaný prietok. Závitové obmedzovače možno jednoducho vymeniť.  Rozťahovacie obmedzovače sú pevnou inštaláciou.

 
Pevnostné trhacie nity
Naše pevnostné trhacie nity sú určené na rýchlu inštaláciu z jednej strany v nosných konštrukciách, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť v ťahu a strihu. Medzi kľúčové výhody patrí:

 • Inštalácia z jednej strany
 • Vysoká pevnosť v strihu a ťahu
 • Viacrozsahové nity
 • Úplné vyplnenie otvoru
 • Vysoká rýchlosť inštalácie
 • Dobrá odolnosť proti vibráciám
 • Konzistentne vysoká účinnosť
 • Spoľahlivé zaistenie zvyšku tŕňa
 
 
Phosphatieren
Im Sprüh- oder Tauchverfahren wird aus einer wässrigen Mangan- oder Zink-Phosphatlösung Phosphat auf das Werkstück übertragen. Dieses Verfahren bietet nur einen leichten Korrosionsschutz, ist allerding ein guter Haftgrund für Lacke und Öle oder Ähnliches.

 
 
Pochrómovanie

Zaisťuje dekoratívny efekt so zvýšenou odolnosťou proti korózii.  Často sa používa v spojení s poniklovaním.

 
 
Pocínovanie

Zlepšuje spájkovateľnosť (cínová spájka) a zabezpečuje ochranu proti korózii pre aplikácie vo vnútornom prostredí.

 
 
Polymérne materiály

Skupina polymérov/plastov/makromolekulových látok sa rozdeľuje na termoplasty, elastoméry a termosety.

 
 
Poniklovanie

Poniklovanie sa používa na dekoratívne aplikácie vo vnútornom prostredí.

 
 
Povrchová úprava
Galvanické proces:
 

Galvanický proces v prípade povrchovej úpravy zahŕňa:

 • Kadmiová pasivácia
  V prípade morského prostredia poskytuje táto povrchová úprava lepšiu ochranu než pozinkovanie. Tento postup je však v mnohých krajinách zakázaný, pretože je neekologický.
 • Chromátovanie zinkovej vrstvy (pasivácia)
  Proces pozinkovania a modrého chromátovania. V súlade so smernicou RoHS.
 • Chromátovanie zinkovej vrstvy (DISP) (pasivácia)
  Proces pozinkovania s vytvorením hrubej pasivovanej vrstvy v žltej farbe, ktorý zabezpečuje aj ochranu proti korózii. (Cr3)
 • Poniklovanie
  Povrchová úprava používaná na dekoratívne aplikácie vo vnútornom prostredí.
 • Pochrómovanie
  Zvyčajne sa používa spolu s poniklovaním, pričom sa dosahuje zvýšenie odolnosti proti korózii a dekoratívny efekt.
 • Pocínovanie
  Pocínovanie slúži na zlepšenie spájkovateľnosti (cínová spájka) a zabezpečuje ochranu proti korózii pre aplikácie vo vnútornom prostredí.
 • Anodizácia (eloxácia)
  Povrchová úprava vhodná najmä pre hliník zabezpečuje dobrú odolnosť proti korózii a je k dispozícii v rôznych farbách na dekoratívne použitie.

Ďalšie procesy:
 • Žiarové pozinkovanie
  Povrchová úprava, ktorá sa dosahuje ponorením komponentu do horúcej taveniny zinku s teplotou približne 450 °C. Výsledkom je mimoriadna odolnosť proti korózii. Minimálna hrúbka vrstvy je 40 μm.
 • Fosfátovanie
  Na kovovom povrchu sa nastriekaním alebo ponáraním vo fosfatizačnom roztoku vytvára vrstva fosforečnanu zinočnatého alebo fosforečnanu mangánatého. Týmto postupom sa dosahuje len mierna ochranu proti korózii, avšak fosfátová vrstva je dobrým základom pre nátery, laky a podobné prostriedky.
 • Dakrotizovaný Durocoat
  Dacromet/Durocoat je anorganická povrchová vrstva vytvorená z chrómom pasivovaných zinkových vločiek. Aglomerácia povrchu zaisťuje vynikajúcu odolnosť proti korózii. Tento postup je zvlášť vhodný pre spojovacie súčasti.
 • Farby a nátery
  Základná a krycia farba sa nanáša v jednej alebo viacerých vrstvách natieraním, nastriekaním alebo ponáraním, pričom sa dosahuje dobrá ochrana proti korózii pri použití vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
 
Rýchloupínacie prvky a svorky
Či už ide o klietkové matice, nástrčné matice, klietkové skrutky alebo pružné svorky, všetky tieto prvky majú rovnaké prednosti:  nízku hmotnosť, kompenzáciu odchýlok, flexibilitu pokiaľ ide o manipuláciu, materiály a povrchovú úpravu. Tieto vlastnosti sú zaujímavé pre každého konštruktéra. A ak budete potrebovať neštandardnú súčasť, prispôsobíme ju.
Tieto spojovacie prvky sú vhodné najmä na upevňovanie obkladových panelov. Používajú sa v relatívne tenkých plechoch alebo plastových paneloch. Sú určené pre zostavy vystavené nízkemu mechanickému namáhaniu. Sú vyrobené z pružinovej ocele, nehrdzavejúcej ocele a plastov.
 
Skúšobný tlak, skúška A pre prvky KOENIG-EXPANDER®
V skúške A je prvok KOENIG-EXPANDER® zaťažený na kritický alebo výtlačný tlak. Táto skúška sa vykonáva v spoločnosti KVT v priebehu výrobného procesu.
Táto funkčná skúška sa vykonáva na každej výrobnej šarži (č. šarže).
 
 
Skúšobný tlak, skúška B pre prvky KOENIG-EXPANDER®

V skúške B na prvok KOENIG-EXPANDER® dlhodobo pôsobí tlak a vykonávajú sa na ňom opakované skúšky pri simulovaných podmienkach.

 
Podmienky
 
Teplota: 2 hodiny pri +150 °C/2 hodiny pri -40 °C

čiastočne s radom LK a LP
2 hodiny pri +150 °C/2 hodiny pri -40 °C
 
Zmena teploty: približne 30 – 45 minút
 
Tlak: prerušovaný, 2 minúty 0 barov, 3 minúty skúšobný tlak
 
Trvanie: 168 hodín (dlhodobá skúška)
 
Otvor: tolerancia, kruhovitosť a drsnosť podľa noriem, povrch, vzdialenosť od okraja a vôľa podľa normy.
 
Špeciálne materiály – prehľadová tabuľka

17-4 PH (ARMCO)

Materiálová skupina
Č. materiálu (DIN)
Chemické zloženie v %
C
Mn
Si
Cr
Ni
Nb
Cu
Martenziticky vytvrditeľný
1.4542
(AISI 630)
0,06
1,0
1,0
15,0 – 17,0
3,5 – 5,0
0,15 – 0,40
2,5 – 4,0

Vlastnosti:
 • Obmedzená odolnosť proti korózii
 • Obmedzená odolnosť proti kyselinám
 
Spojovacie prvky Bighead
Spojovacie prvky Bighead sú ideálne na zaliatie do mnohých typov plastov alebo prilepenie priamo na povrch, pričom k dispozícii je veľa ďalších možností. Jednoduchá inštalácia bez potreby vŕtania. Prináša to úsporu času a zabraňuje nedostatku stability v súčasti.
Spojovacie prvky Bighead sa používajú v týchto odvetviach: automobilový priemysel, námorná doprava, výroba nábytku, stavba strojov a mnohé ďalšie. Rôzne prevedenia ponúkajú univerzálne a inteligentné riešenia.
 
Termoplasty
Skratka
Polymérne materiály
Bežné obchodné názvy
ABS
Akrylonitrilbutadiénstyrén
Cycolac®
Lustran®
Novodur®
Terturan®
PA 6
Polyamid
Ultramid® B
Grilon®
Nylon®
Durethan® B
PA 66
Zytel®
Ultramid® A
Maranyl® A
PA 11
Rilsan®
PA B3K
Ultramid® B
PC
Polykarbonát
Lexan®
Makrolon®
Orgalan®
PE
Polyetylén
Alcathene® (EVA)
Ertalene®
Hostalen®
Lupolen®
Mopfen®
Verstofen®
PMMA
Polymetylmetakrylát
Diakon®
Oroglas®
Plexiglas®
POM
Polyacetál
Delrin®
Hostaform®
Vitaform®
PP
Polypropylén
Hostalen® PP
Ertalene® PP
Lacqtere® P
Mopfen®
Novolene®
Propathene®
Vestolen® P
PPO
Polyfenylénoxid
Tetraphenyl®
Lyranyl®
Noryl®
PSU
Polysulfón
Udel®
Bakelite® BP
Mindel®
PES
Polyétersulfón
Ultrason® S + E
Vitrex PES®
PTFE
Polytetrafluóretylén
Algoflon®
Fluon®
Hostaflon®
Teflon®
Tetraflon®
PUR
Polyuretán
Desmopan® (BAYER)
Elastollan® (BASF)
Adiprene®
Vulkollan®
PVC
Polyvinylchlorid
Hostalit®
Trosiplast®
Vestolit®
Vinnol®
Vinoflex®
Welvic®
Subpradur®
 
 
Termosety
Skratka
Polymérne materiály
Bežné obchodné názvy
PF
Fenolové živice
Bakelit®
Gedetite®
Resinol®
Troliton®
EP
Epoxidové živice
Araldit® (CIBA)
Apikote® (SHELL)
Epoxin® (BASF)
Grilonit® (EMS)
Hostapox® (HOECHST)
 
Vystužené plasty – skratky
CFK
GFK
SFK
MFK
Plasty vystužené uhlíkovými vláknami
Plasty vystužené sklenými vláknami
Plasty vystužené syntetickými vláknami
Plasty vystužené kovovými vláknami
 
Závitové vložky
Odporúča sa, aby závity v hliníku alebo ďalších slabých materiáloch v prostredí s vysokým zaťažením tvorili závitové vložky. V našom sortimente sú zahrnuté rôzne prevedenia a materiály pre všetky bežné aplikácie.
 
Vložky pre plasty, drevo a zliatiny ľahkých kovov vytvárajú presné a odolné vnútorné závity. Vložky radu MULTISERT® a MICROBARB® sa inštalujú nalisovaním, vtláčaním za pomoci ultrazvuku a vtláčaním za tepla. Samorezné vložky radu TRISERT® a FOAMSERT® sa inštalujú zaskrutkovaním a vložky radu HIMOULD® sa inštalujú zastreknutím. Všetky vložky sú vyrobené z mosadze, len vložky radu TRISERT® sú k dispozícii aj vo vyhotovení z ocele a nehrdzavejúcej ocele 303/316. V našej ponuke je aj viacero nástrojov na nákladovo efektívnu inštaláciu.
 

Sú závity v hliníku alebo ďalších materiáloch vystavené vysokému zaťaženiu alebo je potrebné spoj často uvoľniť? V takýchto prípadoch sa odporúča preventívne použiť závitové vložky. Vysokopevnostné vložky vyrobené z CrNi ocele sa inštalujú v rámci jednoduchej operácie. Samozrejme, aj už poškodený závit možno znova opracovať.

 
Vložky z nehrdzavejúcej ocele vytvárajú pevné a trvalé kovové závity v celom rade kovov vrátane železných a neželezných kovov. K dispozícii je funkcia zaistenia závitu.
 
Žiarové pozinkovanie
Povrchová úprava, ktorá sa dosahuje ponorením komponentu do horúcej taveniny zinku s teplotou približne 450 °C. Výsledkom je mimoriadna odolnosť proti korózii. Minimálna hrúbka vrstvy je 40 μm.
 
Zosilňovače tlaku
Odrežte tlakové potrubie, zabudujte zosilňovač, pripojte spätné potrubie k nádrži a spustite. Tento výkonný prvok nepretržite dodáva vstupný tlak v násobkoch prednastaveného zosilňovacieho činiteľa medzi 1,2 a 20 bez vonkajšej energie. K dispozícii je až jedenásť úrovní. Možný je aj paralelný okruh dvoch tekutín. Oblasti použitia: výroba nástrojov, lisovanie, strihacie nástroje (napr. záchranárske nožnice), železničné a stavebné vozidlá, protipožiarne alebo zavlažovacie zariadenia, banská a lodná technika.

Výhody:
 • Vyšší výkon a dlhšia životnosť v dôsledku nižšieho prevádzkového tlaku
 • Kompaktnejší systém
 • Väčšia bezpečnosť vďaka celkovo nižšiemu tlaku
 • Integrované ventily
 • Bez dynamických tesnení
 • Zosilnenie prispôsobené požiadavkám
 
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter blog RSS