KVT-Fastening Slovensko
joined to last

Vyhlásenie o používaní osobných údajov

My, spoločnosť KVT-Fastening GmbH, 4030 Pichling/Linz, Im Südpark 185, Nemecko prevádzkujeme túto webovú lokalitu a na nej ponúkané služby, a sme tak zodpovední za zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a Zákona o elektronických informačných a komunikačných službách (TMG). Náležitému zaobchádzaniu s vašimi osobnými údajmi venujeme mimoriadnu pozornosť. Preto by sme vás chceli informovať, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje používame v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov. V nasledujúcom texte vysvetlíme, aké údaje zhromažďujeme, akým spôsobom tieto údaje používame a aké máte práva v súvislosti s naším používaním vašich údajov.

1. Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov

a) Pri návšteve našej webovej lokality

Keď navštívite našu webovú lokalitu, naše servery dočasne uložia každý prípad prístupu do súboru denníka. Nasledujúce údaje sa zhromažďujú bez zásahu z vašej strany a ukladajú na našej strane, až kým sa automaticky v priebehu 1 mesiaca neodstránia:
 

 • IP adresa počítača, z ktorého prišla požiadavka,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a adresa URL požadovaného súboru,
 • webová lokalita, z ktorej sa uskutočnil prístup,
 • operačný systém vášho počítača a prehliadač, ktorý používate,
 • názov vášho poskytovateľa prístupu na internet.
   

Tieto údaje sa zhromažďujú a spracovávajú s cieľom umožniť používanie našej webovej lokality (nastavenie pripojenia), zaistiť trvalú bezpečnosť a stabilitu systému, zabezpečiť technickú správu sieťovej infraštruktúry a optimalizáciu našej internetovej ponuky a tiež na interné štatistické účely. IP adresa sa vyhodnocuje len v prípade útokov na našu sieťovú infraštruktúru a na štatistické účely.

Okrem toho pri vašej návšteve našej webovej lokality používame súbory cookie webovej lokality a webovú analytiku. Ďalšie informácie získate v časti 4 a 5 tohto vyhlásenia o používaní osobných údajov.

b) Pri registrácii v našom internetovom obchode

Keď sa zaregistrujete v našom internetovom obchode, zhromažďujeme nasledujúce údaje:
 • názov spoločnosti,
 • IČ DPH,
 • meno (priezvisko, meno),
 • oddelenie,
 • adresa (oddelenie, ulica, číslo budovy, poštové smerovacie číslo, mesto, štát/kraj, krajina),
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • faxové číslo,
 • heslo.

Tieto údaje sa zhromažďujú s cieľom: 

 • umožniť používanie našej služby (registrácia),
 • získať poznatok, kto je náš zmluvný partner,
 • vytvoriť, definovať obsah, spracovať a upraviť zmluvné vzťahy s vami pokiaľ ide o používanie našej webovej lokality a na nej ponúkaných služieb,
 • byť s vami podľa potreby v kontakte v prípade akýchkoľvek otázok,
 • prispôsobiť akúkoľvek reklamu zobrazovanú na vašej obrazovke.


2. Používanie osobných údajov pri používaní nášho internetového obchodu (účel zhromažďovania a uchovávania údajov)

Vaše osobné údaje sa používajú na riešenie a správu objednávok uskutočnených prostredníctvom nášho internetového obchodu, kontrolu hodnovernosti zadaných údajov a vaše kontaktovanie v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania objednávok, t. j. na vytvorenie, definovanie obsahu, spracovanie a úpravu zmluvného vzťahu s vami v podobe nákupných objednávok. 

 1. a) Názov a adresu vašej spoločnosti potrebujeme s cieľom získať poznatok, kto je náš zmluvný partner, t. j. komu poskytujeme a fakturujeme naše služby.
 2. b) Vaše kontaktné údaje (meno, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo) potrebujeme na zaslanie potvrdenia o registrácii a pre prípad akýchkoľvek otázok. 
 3. c) Vaše údaje o kreditnej karte alebo účte potrebujeme na účely fakturácie.


3. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Bez vášho súhlasu nebudeme vaše údaje predávať ani inak odovzdávať tretím stranám. Vyššie uvedené nemožno uplatniť len v prípade zákonnej povinnosti sprístupniť údaje alebo keď je sprístupnenie údajov nevyhnutné na vynútenie našich práv, najmä na vynútenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s vami.

4. Súbory cookie

Súbory cookie nám pomáhajú dosiahnuť, že návšteva našej webovej lokality je v mnohých smeroch jednoduchšia, príjemnejšia a užitočnejšia. Súbory cookie sú alfanumerické dátové súbory, ktoré webový prehliadač pri návšteve našej webovej lokality automaticky ukladá na pevný disk vášho počítača. 

Súbory cookie nepoškodzujú pevný disk vášho počítača ani nám prostredníctvom ich používania neodovzdávate osobné údaje.

Súbory cookie napríklad používame s cieľom umožniť vašu identifikáciu ako zákazníka bez toho, aby ste sa najskôr museli prihlásiť. Používanie súborov cookie neznamená, že o vás ako online návštevníkovi získavame nové osobné údaje. Väčšina internetových prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Môžete však nastaviť prehliadač tak, aby sa súbory cookie neukladali do vášho počítača alebo ste boli informovaní vždy, keď dostanete nový súbor cookie. 

Deaktivácia súborov cookie môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej lokality.

5. Webová analytika

Webovú analytiku používame s cieľom prispôsobovať vzhľad lokality a vykonávať priebežnú optimalizáciu našej webovej lokality. V tejto súvislosti používame anonymné používateľské profily a súbory cookie (pozrite časť 4). Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality, napríklad 

 • typ/verzia prehliadača,
 • používaný operačný systém,
 • adresa URL odkazujúceho servera (predtým navštívená lokalita),
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
 • čas požiadavky servera,
 • lokality navštívené na našej doméne,

sa prenášajú na servery, kde sa uložia. Tieto informácie sa používajú na vyhodnotenie používanie našej webovej lokality, zostavenie výkazov o aktivite na webovej lokalite a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej lokality a internetu na účely prieskumu trhu, prispôsobenia vzhľadu týchto webových stránok a pre potreby prispôsobenej reklamy (remarketing). Tieto informácie tiež môžu byť poskytnuté tretej strane v prípade, ak si to vyžaduje legislatíva alebo ak tretia strana spracováva tieto informácie v našom mene.

V žiadnom prípade nedôjde k spojeniu IP adresy s ďalšími údajmi týkajúcimi sa používateľa. IP adresy sú anonymizované, vďaka čomu nemožno identifikovať používateľa (maskovanie IP adries).

Zmenou príslušného nastavenia v softvéri prehliadača môže používateľ zabrániť inštalácii súborov cookie (pozrite časť 4). Upozorňujeme však, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Používateľ môže kedykoľvek odmietnuť súhlas s generovaním používateľských profilov. Toto odmietnutie možno oznámiť využitím kontaktných informácií uvedených v časti 11.

Na marketingové a optimalizačné účely používame produkty spoločnosti WiredMinds AG (www.wiredminds.de). Tieto produkty získavajú a spracovávajú vaše osobné údaje a používajú ich na vytvorenie profilov používania pod pseudonymom. Tieto profily používania sú podľa možností a potreby plne anonymizované. My a spoločnosť WiredMinds využívame na tejto webovej stránke súbory cookie alebo prvky web beacon (známe aj ako prvky tracking pixel). Údaje, ktoré o vás získame (môžu zahŕňať aj osobné údaje), prenášame do spoločnosti WiredMinds alebo spoločnosť WiredMinds získava tieto údaje priamo. Spoločnosť WiredMinds je oprávnená používať údaje, ktoré zanecháte pri návšteve našich webových stránok, na vytvorenie anonymizovaných profilov používania. Získané údaje sa nesmú používať na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej stránky bez výslovného súhlasu dotknutej strany a nesmú sa spájať s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Všetky zaznamenané IP adresy sa ihneď anonymizujú odstránením posledného bloku čísel. Povolenie na získavanie a ukladanie údajov v budúcnosti možno kedykoľvek odvolať. Vylúčiť zo sledovania webových stránok6. Bezpečnosť 

Na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením a neoprávneným prístupom tretích strán uplatňujeme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia neustále aktualizujeme v súlade s technologickým vývojom.
Ak sa u nás zaregistrujete ako zákazník, prístup k vášmu používateľskému kontu je možný len po zadaní osobného hesla. Vždy by ste mali zachovať dôvernosť svojich fakturačných údajov a po ukončení komunikácie s nami zatvoriť okno prehliadača, najmä ak zdieľate počítač s inými osobami.

7. Informácie, oprava, úprava a odstraňovanie údajov

Máte právo na informácie o svojich uložených osobných údajoch a právo na opravu nesprávnych údajov a ich zablokovanie alebo odstránenie. 
Ak chcete získať informácie o svojich osobných údajoch, iniciovať opravu nesprávnych údajov alebo zablokovať či odstrániť takéto údaje alebo v prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa používania vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na: info-SK[Klammeraffe]kvt-fastening[Punkt]com.
Rovnako môžete po prihlásení sa na našu webovú lokalitu pomocou prihlasovacích údajov zobraziť a upraviť svoje nami uchovávané údaje. Kedykoľvek môžete odstrániť svoje údaje alebo celý používateľský profil. Môžete tak urobiť pomocou príslušnej možnosti v používateľskom profile alebo zaslaním žiadosti prostredníctvom e-mailu na našu kontaktnú adresu pre potreby ochrany údajov (pozrite časť 11).
Upozorňujeme, že ak odstránite svoje údaje, nebude možné používať naše služby alebo ich nebude možné používať v plnom rozsahu.

8. Bulletin

S cieľom poskytovať vám informácie prostredníctvom e-mailu budete dostávať náš bulletin. Tento bulletin sa odosiela na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri online registrácii. Pri online registrácii môžete odmietnuť odber bulletinu. 
Kedykoľvek môžete zrušiť odber bulletinu. Ak tak chcete urobiť, môžete nám poslať e-mail alebo použiť odkaz na zrušenie na konci bulletinu.

9. Aktuálnosť vyhlásenia o používaní osobných údajov 

Toto vyhlásenie o používaní osobných údajov je aktuálne platné a má dátum 01/07/2013. 

Možno ho kedykoľvek zobraziť a vytlačiť na našej webovej lokalite http://www.kvt-fastening.sk/Ochrana-osobnych-udajov/.


10. Odovzdávanie osobných údajov do zahraničia

Máme právo odovzdávať vaše osobné údaje spoločnostiam tretích strán v zahraničí v rozsahu nevyhnutnom na zmluvné spracovanie. Tieto tretie strany dodržiavajú rovnaké ustanovenia o ochrane údajov ako my. Ak úroveň ochrany údajov v danej krajine nezodpovedá úrovni uplatňovanej v Nemecku alebo Švajčiarsku, prostredníctvom zmluvného prostriedku zabezpečíme, aby úroveň ochrany vašich osobných údajov neustále zodpovedala úrovni v Nemecku alebo Švajčiarsku.

11. Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany údajov na našej webovej lokalite alebo ak chcete požiadať o informácie či odstrániť svoje údaje alebo profil, pošlite, prosím, e-mail na našu kontaktnú adresu pre potreby ochrany údajov info-SK[Klammeraffe]kvt-fastening[Punkt]com.

 
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter blog RSS