KVT-Fastening Slovensko
joined to last

Spojovacia technika

Spojovacie prvky spoločnosti KVT-Fastening sa úspešne používajú v mnohých rôznych priemyselných odvetviach.

 
 
automotive

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

V automobilovom priemysle sa systém KOENIG-EXPANDER® používa v rôznych oblastiach a systémoch, napríklad v motoroch, prevodovkách alebo hnacích systémoch. Portfólio spojovacej techniky spoločnosti KVT-Fastening rovnako ponúka rôzne riešenia v prípadoch, keď je potrebné spojenie rôznych materiálov, napríklad pri airbagoch alebo v elektronických aplikáciách.
construction industry

STAVEBNÝ PRIEMYSEL

Moderná architektúra si vyžaduje nekonvenčnú spojovaciu techniku a produkty. Riešenia spoločnosti KVT-Fastening spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa stability a odolnosti proti korózii a zároveň zodpovedajú estetickým kritériám.
electrical engineering

ELEKTROTECHNIKA

Či už ide o vedenie alebo izoláciu, inštalácia produktov spojovacej techniky spoločnosti KVT zabezpečuje v oblasti elektrotechniky optimálnu úroveň bezpečnosti. Na odborné znalosti spoločnosti KVT-Fastening sa spoliehajú poprední výrobcovia a dodávatelia ovládacích a spínacích zariadení.
energy

ENERGETIKA

V súvislosti so zabezpečovaním našich budúcich energetických potrieb sa čoraz dôležitejšími stávajú alternatívne zdroje energie. Riešenia na mieru a zodpovedajúce inštalačné zariadenia od spoločnosti KVT-Fastening zabezpečujú rýchle spojenie a vynikajúcu prístupnosť.
precision engineering

JEMNÁ MECHANIKA

Štandardné produkty sú v oblasti mikromechaniky často príliš veľké, ťažké alebo zaberajú priveľa miesta. Spoločnosť KVT-Fastening ponúka špecializovaný rad produktov na presné a bezpečné použitie v tejto oblasti.
fluid power and industry

HYDRAULIKA

Systém KOENIG-EXPANDER® je celosvetovo tesniacim systémom číslo jedna pre vyvŕtané otvory v systémoch integrovaných hydraulických okruhov. V oblasti hydrauliky sa systém KOENIG-EXPANDER® používa v celom rade aplikácií, napríklad v strojárstve.
aviation and aerospace

LETECTVO

Požiadavky v oblasti letectva sú mimoriadne prísne – absolútna spoľahlivosť v kombinácii s nízkou hmotnosťou a vynikajúca odolnosť voči namáhaniu v extrémnych podmienkach. Systém KOENIG-EXPANDER®, napríklad v hydraulických systémoch brzdného a riadiaceho ústrojenstva alebo podvozku, a aj široké portfólio spojovacej techniky od spoločnosti KVT tieto požiadavky spĺňajú.
mechanical engineering

STROJÁRSTVO

Špeciálne spojovacie prvky ponúkajú v oblasti strojárstva vynikajúcu spoľahlivosť a umožňujú efektívne pracovné postupy. Okrem štandardizovaných produktov ponúka spoločnosť KVT-Fastening v tejto oblasti aj riešenia na mieru a technickú podporu.
medical equipment

ZDRAVOTNÍCKA TECHNIKA

Pokiaľ ide o materiály a spojovacie systémy v oblasti zdravotníckej techniky, požiadavky sú veľmi náročné. Spoločnosť KVT-Fastening je už mnoho rokov partnerom popredných výrobcov diagnostických, terapeutických, chirurgických, stomatologických a optických zariadení a prístrojov.
off-shore and marine

LODNÝ PRIEMYSEL

Systém KOENIG-EXPANDER®, ktorý je odolný proti korózii, spĺňa vysoké nároky agresívneho morského prostredia, napríklad v prípade zariadení rybárskych lodí. Veľmi rozmanitá spojovacia technika sa používa aj vo vnútrozemskej vodnej doprave.
transportation

DOPRAVA

Uznávaní výrobcovia dopravných prostriedkov a systémov sa spoliehajú na spojovacie systémy spoločnosti KVT, aby zaručili optimálnu bezpečnosť a spoľahlivosť.
   

 

 
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter blog RSS